מתנ"ס דנוור | חוברת פעילויות תשפ"ד 2024

נבחרות

מחיר

מיקום

שעה

יום

גיל

15:30-16:30

שני

עתודה א' - ג'

₪ 230

אולם ביאליק

12:45-13:45

שלישי

17:00-18:30

שני

₪ 300

אולם ביאליק

קדם נבחרת

16:00-17:30

רביעי

17:00-18:30

שני

נבחרת צעירה

₪ 300

אולם ביאליק

15:30-17:00

רביעי

19:00-21:00

שני

נבחרת

₪ 320

אולם ביאליק

17:00-18:30

רביעי

16

Made with FlippingBook - Share PDF online