מתנ"ס דנוור | חוברת פעילויות תשפ"ד 2024

רכזת השלוחה: הדס פרוכטר | ) אולם ביאליק (המאירי | שלוחת נווה זית

מחיר

מיקום

שעה

יום

גיל

₪ 155

אולם ביאליק

16:30-17:15

שני

גנים

₪ 170

אולם ביאליק

13:45-14:45

שלישי

א' - ב' מתחילות

15:30-16:30

שני

א' - ב' מתקדמות

₪ 230

אולם ביאליק

14:45-15:45

שלישי

ג' - ד' 1 מתקדמות + ג' - ד' 2 מתקדמות

שני

₪ 230

אולם ביאליק

14:30-15:30

רביעי

18:30-19:30

שני

₪ 230

אולם ביאליק

ה' - ו' מתקדמות

15:30-16:30

רביעי

19:00-20:00

ראשון

אולם אלישיב

₪ 230

בוגרות ז' ומעלה

18:30-19:30

שני

אולם ביאליק

15

Made with FlippingBook - Share PDF online