מתנ"ס דנוור | חוברת פעילויות תשפ"ד 2024

רכזת השלוחה: אילנה סטרול | אולם אלישיב | שלוחת אלישיב

מחיר

מיקום

שעה

יום

גיל

₪ 155

אולם אלישיב

16:15-17:00

ראשון

גנים

שלישי

₪ 170

אולם אלישיב

16:30-17:30

א' - ב' מתחילות

15:00-16:00

ראשון

א' - ב' מתקדמות

₪ 230

אולם אלישיב

14:45-15:45

חמישי

₪ 170

אולם אלישיב

17:00-18:00

ראשון

ג' - ו' מתחילות

₪ 170

אולם אלישיב

18:00-19:00

ראשון

ג' - ו' מתקדמות

19:00-20:00

ראשון

אולם אלישיב

₪ 230

בוגרות ז' ומעלה

18:30-19:30

שני

אולם ביאליק

13

Made with FlippingBook - Share PDF online