מתנ"ס דנוור | חוברת פעילויות תשפ"ד 2024

ג'אז | מסלול חד שבועי

₪ 155 | ג'אז אולם אלישיב | רביעי 16:45-17:30 החוג יתקיים במועדון אלישיב 17:30-18:15 החוג יתקיים במועדון אלישיב

גיל

₪ 155 | ג'אז מתנ"ס ספיר | ראשון

גיל

טרומים

16:45-17:30

חובה

- א' גנים

17:45-18:30

17:30-18:15

א' - ב'

ב' - ג'

17:00-17:45

16:00-16:45

ג' - ד'

ד' - ו'

16:15-17:00

15:15-16:00

ה' - ו'

ז' - ח'

18:30-19:15

18:30-19:15

ז' - ח'

נשים

חדש!

19:15-20:00

ט' ומעלה

₪ 320 | תלת שבועי | * מסלול מקצועי מורחב

₪ 230 | דו שבועי | מסלול מקצועי

א' - ב' תלת שבועי

א' - ב' דו שבועי

ג' - ד' תלת שבועי

ג' - ד' דו שבועי

ה' - ו' תלת שבועי

ה' - ו' דו שבועי

ז' - ח' תלת שבועי

ז' - ח' דו שבועי

ט' ומעלה תלת שבועי

ט' ומעלה דו שבועי

08.10 *המסלול התלת שבועי יתחיל ב

11

Made with FlippingBook - Share PDF online