קאבריט פתרונות הצללה | COVERIT

נתונים טכניים לאריג קאבריט:

משופר תוצרת אלנט-דרום אפריקה: COVERIT נתוני אריג חומר גלם: ( טהור לא ממוחזר, המעניק לאריג חוזק ויציבות לאורך שנים. HDPE עשוי פוליאתילן בעל דחיסות גבוהה ) האריג בעל אלסטיות ויציבות, גם לאחר מתיחה )רוח( יחזור למצבו הקודם. אריגה ייחודית במונופילמנט - צורת אריגה זו מונעת תהליך פרימת האריג גם במקרה של קרע. מבנה האריג:

. N - 198 - , ערב 200 N שתי ASTMD 2261/96 לפי תקן חוזק קריעה: או תקן ישראלי מקביל(. ASTM 3787 קילו ניוטון )לפי תקן KN 3.7 ביקוע: גרם למ“ר. 324 מינימום משקל החומר: אחריות לאורך חיים: . U . V שנים מפני התבלות מקרינת 8 לאריג עם תקן אש- מינימום חשוף לשמש במשך . U . V שנים מפני התבלות מקרינת 10 לאריג ללא תקן אש- מנימום חשוף לשמש במשך אחריות לדהיית צבע: שנים. 5- אחריות ל

מעלות צלזיוס. 25 מינוס מינימום טמפרטורה: מעלות צלזיוס. 80 מקסימום טמפרטורה: .( ASTM 1777 מילימטר )לפי תקן 1.3 מינימום עובי: .(748 )לפי תקן ישראלי 93%-90% מינימום הצללה: .(748 )לפי תקן ישראלי 98%-92% מינימום : U . V מסנני .55% מינימום אחוז מונופילמנט:

COVERIT אריג בעל טכנולוגיה חדשנית הצפונה בתוכו, עם יכולת לחזור למצבו הראשוני והישאר מתוח גם לאחר משבי רוח חזקים.

האריג עומד בתקן ,5093 י “ הישראלי ת ( לעמידות NFPA -701) באש- העונה לדרישות

COVERIT אריג הינו היחיד שהוכיח עמידות במזג האוויר הישראלי כבר שנים. 17

משרד החינוך ואגף

הכבאות הארצי.

בחירת הצבעים בכפוף למלאי העדכני בחברה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online