קאנטרי גבעתיים | חוברת חוגים 2023-2024

מנויי קאנטרי גבעתיים וילדיהם, . הנכם מוזמנים לעיין ולבחור חוגים לקראת ההרשמה לשנה זו. 2023-2024 לנוחיותכם חוברת חוגים לשנת מספר המקומות בכל חוג מוגבל בכדי לאפשר למידה והנאה מקסימאלית לילדיכם.

להלן מדיניות החוגים – • ההרשמה לחוגי הילדים הינה למנויים שנתיים בקאנטרי בלבד! • . ההרשמה והתשלום יתבצעו עצמאית באתר האינטרנט של "קאנטרי גבעתיים". 08:00 יום ג' בשעה 22/8/23 פתיחת הרשמה: • אין צורך בהגעה פיזית לקאנטרי לביצוע הרישום, אנא חסכו לעצמכם עיכובים ושהייה מיותרת בקאנטרי. • חוגי הילדים מועברים ע"י מדריכים ובתי ספר מקצועיים בעלי הכשרות וניסיון רב. החוגים ומערכי השיעור הינם תחת פיקוח מנהל החוגים. • ישנם חוגי ליבה והעשרה. חוגי הליבה הינם חוגים ללא עלות שנתית. חוגי העשרה הינם חוגים בעלות חד פעמית לכל השנה. • שימו לב כי מספר המקומות מוגבל בכל כיתה. ניתן להירשם לרשימת המתנה, כאשר הרישום לחוג יתבצע בהתאם למיקום בתור ובתנאי שיתפנה מקום. • חוגים בלבד! ישנם חוגים שמתקיימים פעמיים בשבוע ובכל זאת יחשבו כחוג אחד, אין 2 כמות החוגים המותרת לכל ילד היא עד אפשרות להירשם ליותר מכך. • חוגים לילד – יגרעו חוגים לפי שיקול דעת הקאנטרי בלבד! 2 במידה ויתבצע רישום שלא על פי הנהלים וליותר מ • ילד אשר יחסיר שלוש פעמים ברציפות לשיעור - יגרע מהרשימות באופן אוטומטי וללא הודעה מוקדמת. לכן, יש להודיע על כל חיסור של התלמיד בחוג. • האפשרות לחזור לאותו החוג תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד. • יש להגיע לכל השיעורים בשעה המדויקת וללא איחורים. לא תינתן כניסה למאחרים. כמו כן, ישנם חוגים אשר תלבושת/ציוד הינם חובה ותנאי להמשך הפעילות בחוג. • אין כניסת הורים לחוגי הילדים - נוכחות הורים מפריעה למהלך השיעור. • לא ינתן החזר כספי/החזרי שיעורים בגין היעדרויות המשתתף. • אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים. • , בתיאום מראש מול חוגים במהלך כל השנה 2 ומוגבלת ל- התנסות בחוג חדש עבור הילד תתאפשר פעם אחת בלבד לאותו החוג מנהל החוגים.

• הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג ילד המפריע למהלכו התקין של החוג. • הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים בהודעה מראש.

4

Made with FlippingBook Digital Publishing Software