נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

כ שחושבים על אדריכלים, הרשימה האסוציאטיבית מורכבת לרוב מגב פ רים. האם אכן יש תקרת זכוכית אשר בו פ למת את התקדמותן של אדריכליות מחו פ ננות אל המקום הראוי להן? נפגשנו עם האדריכלית רחל פללר, ממשרד יסקי מור סיון ועם המעצבת איר פ מה אורנשטיין לשיחה על יוקרה ועל הייחוד האדריכלי והעיצובי של מגדלי בראשית וניסינו להבין מהן האם האדריכלות הוותי פ קה בישראל היא עדיין טריטוריה גברית מובהקת.

בינהם גם תחרות המוזיאון בירושלים ובנ פ גבו בסין. האם יש תקרת זכוכית שנשים כישרו פ ניות מתנגשות בה? פלרר חושבת שכן: "לאשה יותר קשה להתקדם מלגבר". זה לא אומר שהיא לא תצליח, מוסיפה פלרר, אבל זה דורש מאמץ. העבודה במשרד תו פ 20:30 בענית, פללר יוצאת הביתה בשעה , ומעידה ש"העשייה סוחפת לתוך 21:00 או הפרויקטים והדרישות של הלקוחות מאוד נוקשות". לוחות זמנים חריגים הם חלק מה פ מנטליות הישראלית, היא מזכירה: "בחוץ

לארץ מאוד ברור מה הם פרקי הזמן שאתה מקדיש ללקוח, אלא אם כן אתה עובד בעבור ישראלים שעובדים בחו"ל, ואז זה חוזר להיות אותו טירוף של עשייה". בעבר. הייתי צריכה לה פ פגין יותר אסרטיביות. זה תמיד היה מקצוע גברי ואשה הייתה צריכה להיות נוקשה. היום זה כבר לא

תיכנון המגדל נושא את חותמת האיכות והמוניטין של האדריכלית המיומנת רחל פללר ממשרד יסקי מור סיון ותיכנון הפנים של מעצבת היוקרה אירמה אורנשטיין אשר העניקה לו עיצוב הנושא תו תקן ללא פשרות במטרה להעניק חוויה טוטאלית של מגורי יוקרה. פללר, שותפה בכירה

"בעבר הייתי צריכה להפגין יותר אסרטיביות. זה תמיד היה מקצוע גברי ואשה הייתה צריכה להיות נוקשה. היום זה כבר לא ככה"

ככה". אירמה אורנשטיין, בעלת משרד המת פ מחה בעיצוב ואדריכלות לדירות יוקרה, ובנייני יוקרה בישראל וברחבי העולם. רק לאחרונה ניקשר שמה עם עיצוב דירת הפ פ

במשרד, יסקי מור סיון סיימה את התואר ט � ב 1986 באדריכלות, בהצטיינות, בשנת כניון המכון הטכנולוגי לישראל. לפני הצ פ , היא עבדה 1988 טרפותה למשרד בשנת עבור אדריכלי אלרוד. רחל הייתה מורה

נטהאוז של איש הע פ סקים היהודי־קנדי סי פ לבן אדמס אשר שילם מיליון 120 עבורה שקל .

של עיצוב בבית הספר אסכולה לאמנות ועי פ צוב, ומדריכת סטו פ דיו בבצלאל. קטפה מספר פרסים נחשקים

אירמה אורנשטיין

רחל פללר

9

Made with FlippingBook Digital Publishing Software