נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

ת י כ נ ו ן

האדריכליות ששוברות את תקרת הזכוכית ראיון עם האדריכלית

ומעצבת הפנים רחל פללר החתומות אירמה אורנשטיין על מגדל "בראשית"

8

Made with FlippingBook Digital Publishing Software