נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

ה י ז מ י ם

המשפחות שמעצבות את קו הרקיע של תל אביב הדיוק , המקצועיות והאיכות המאפיינים את פעילות והצלחתה של משפחת כוזיהנוף באים לידי ביטוי במגדלי בראשית

מ שפחת כוזהינוף הינה דור חמישי בארץ. עם שורשים עמוקים בתחום הנדלן. סבא רבא של האחים רכש קרקעות כשעלה לארץ במטרה 1880 עוד בשנת ליישב את יהודי בוכרה. אביהם היה הרא פ שון שעצר את השרשרת כשבחר להקים , לימים הפך 70 מפעל יהלומים בשנות ה מפעל הימים לאימפריה שהיא כיום "'יהלו פ מי בראשית' עם סניפים בעולם ומוניטין בי פ

נלאומי. התשוקה לקרקעות ונדלן בערה באביו שהשכיל לרכוש קרקעות למרות שלא היה איש נדל"ן. מדובר במשפחה שו פ רשית, מגובשת ומאוחדת. בעשור האחרון העבירה המשפחה משא פ בים גם לתחום הנדל"ן כשהקימה בנין מגו פ קומות בקריית אונו. בהמשך 19 רים בן רכשה מגרשים בנתניה ובפתח תקווה עם שאיפות ברורות לקדם אותם למגורים. מוטי כוזיהינוף האח הבכור מספר כי המשפחה תמיד ניהלה עסקאות בקנה מידה גדול, אך לראשונה חטפה ביקורת כה גדולה מיד עם דבר חתימת החוזה על הקרקע שיועדה לבנית מגדל בראשית. המשפחה שחבטה במהלך התקופה גם אובדן גדול, אביהם ניפטר- הייתה מחוזקת ומגובשת, מאחר והרגישו שהולכים על משהו גדול.

4

Made with FlippingBook Digital Publishing Software