נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

י צ א ת י ל א ר ג ' ב ל א ו נ ג '

עובדים מהבית ממנכ"לי חברות גדולות ועד עו"ד ואנשי עסקים. הלאונג'ים העסקיים של מגדלי המגורים מציעים תפאורה של יוקרה ומינגלינג ללא הפסקה, מסע בין טרקליני העבודה שמציעים מגדלי היוקרה

20

Made with FlippingBook Digital Publishing Software