נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

"הלובי הינו חלון הראווה של המגדל" מעדכנת אירמה אורנשטיין אשר ניצחה על מלאכת עיצוב הלובי בבראשית"

אמרה זו מקבלת משנה תוקף כשמדו פ בר בהיכל הכניסה – הלובי של בנין מגו פ רים מפואר. האחריות המוטלת על המעצב גדולה ומשמעותית, שהרי "הלובי הינו חלון הראווה של המגדל" מעדכנת אירמה אור פ נשטיין, אשר ניצחה על מלאכת עיצוב הלו פ בי בבראשית. בחירות החומרים של אורנשטיין הוש פ תתו על חומרים ראשיתיים המתחברים לשם הפרויקט ולקונטקסט הכללי שלו. ניכר שימוש בעץ בעיבודים שונים, קי פ רות הלובי מייצרים מראה רב שכבתי שי פ צירתו שאובה ממקום של היווצרות. הר פ עיון המרכזי על פיו מגדל יוקרה מספק שלל רחב של שירותי לייף סטייל ולא רק דירת מגורים, הוביל את אורנשטיין לת פ כנן חדרי ספא, סקווש, כושר, חדר יינות, ספריה רחבת ידים. אלו מתוכננים כולם בהקפדה יקרה כאילו היו חללי מגורים בבית פרטי רחב ידים. ההתייחסות לשט פ חים אלו ייצרה סטנדרט חדש המהווה סמן ימני בתכנון יוקרה בישראל. אורנשטיין יצרה פרטים שתוכננו כולם עבורה בייצור בוטיק, חלקים רבים מהם יובאו בהזמנה אישית מעבר לים. 15

Made with FlippingBook Digital Publishing Software