נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

B r e a k i n g n e w s

השכונה עוברת כיום תנופת בנייה ופיתוח אשר יהפכו אותה לפנינה תל–אביבית מגה–יוקרתית. בשכונה נבנים ועוד ייבנו מגדלי מגורי יוקרה שישביחו אותה מאוד ועם זאת ישמרו על איכותה וצביונה השלו והקהילתי.

• קבוצת חג'ג' נדלן קיבלה אור ירוק מעיריית ת"א לרכישת המגרש בשכונת בבלי מאיש העסקים יצחק תשובה. זאת במסגרת עסקה הכוללת מכירת מגרש נוסף לדמרי תמורת סכום שיא כולל מיליון שקל. זכויות הבנייה 400 של דונם, 14.5 - במתחם המתפרש על פני כ 44 מאפשרות הקמת שני מגדלים בני קומות.

• החברה להגנת הטבע רואה חשיבות רבה בהקמת והשבחת פארק הירקון לטובת תושבי המטרופולין, תוך פיתוח מינימלי של מיזמים כלכליים בשולי השטח, וגיוס מקורות תקציביים. פיתוח הפארק יפרש על פני שנים רבות יותר, אך יספק את המוצר הציבורי הדרוש – שטח פתוח לרווחת כלל הציבור.

11

Made with FlippingBook Digital Publishing Software