ביננו | מאמצים חייל בודד

בחרבי ובקשתי-בתפילתי...

הם זקוקים לתפילות שלנו!!! הצטרפו למערך ההגנה של ספרי תהילים על כלל ישראל וחיילנו היכנס/י בקישור או בסריקה כל פרק חשוב וזכות דוד מלכא משיחא תעמוד לנו לגאולה שלימה ברחמים אכי"ר קריאת תהילים

טיקטוק

לתרומות

אינסטגרם

mail: beinenuisrael@gmail.com | 054-7410506 טלפון | )580758332 . עמותת ביננו (ע.ר

Made with FlippingBook Ebook Creator