beko | קטלוג מוצרים, 2021

ככל | הקטלוג הינו קטלוג שיווקי המיועד למשווקים ואינו מיועד לצרכן, אין להציגו לצרכן שהצרכן מבקש ורוצה לבדוק את נתוני המוצרים, עליו לעיין בנתוני המוצר כפי שהם מופיעים בכל מקרה של ספק ניתן לפנות לנציג ברימאג | על ו/או בסמוך למוצר בנקודת המכירה ט.ל.ח 1.1.2021 הנתונים נכונים ליום פרסומם | התמונות להמחשה בלבד | *4512 בטלפון

Made with FlippingBook Learn more on our blog