בית נגלר | תשפ״ד 2023-2024

קוריאה "שורשי תרבותה של קוריאה האחת" 14.3.2024 .1946 לקוריאה היסטוריה ארוכה ותרבות ייחודית שנקטעה באופן טרגי כשחולקה לשתיים החל מ נתוודע להיסטוריה ולתרבות העתיקה של קוריאה השלמה. "התהוותם של דרום וצפון קוריאה" 18.4.2024 מה התרחש בדרום ובצפון קוריאה לאחר החלוקה ומה מאפיין תרבויות אלו בהווה? יפן "שורשי תרבותה של יפן" ׀ 16.5.2024 כל לימוד של יפן מתחיל באדמתה הרועדת, בהריה ויערותיה ובדת השינטו העתיקה... משם נצא לרעיונות פילוסופיים ואסתטיים הנוכחים בתרבות יפן עד היום. "העולם הצף" ׀ 6.6.2024 הצצה לתקופת אדו (בה יפן מבודדת מן העולם) בה התפתחה התרבות האורבנית של יפן ואומנות הדפסי העץ – .19- שהשפיעה עמוקות על אומני אירופה במאה ה

23

Made with FlippingBook Annual report maker