אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | ברכת הרקטור

דוקטוריות ודוקטורים יקרים, עם קבלת התואר הנכסף, עליו עמלתם שנים, אתם פורשים כנפיים ויוצאים ״לעולם הרחב״ עם מטען של ידע אותו רכשתם בתקופת המחקר, עם הבנת חשיבותה של השאלה הנכונה, אולי אף יותר מהתשובה עצמה, עם כלי ביקורת ויכולת ניתוח – כלים ותכונות שישרתו אתכם בעולם המעשה אליו אתם יוצאים. בתקופה זו התפתחתם אישית ומקצועית והפכתם לברי-סמכא, מומחים, כל אחת ואחד בתחום הידע המיוחד לכם. ביחד, אתם חובקים עולם ומלואו, מגוון מרתק של נושאי מחקר בתחומי הרוח, האדם והחומר, של יצירות חדשות שהן כולן שלכם.

אני מקווה ומאמין שמעבר למדע שרכשתם בין כתלי האוניברסיטה, גם ספגתם מרוחה המיוחדת של האוניברסיטה שלנו – רוח של שילובים, של מפגשים בין רעיונות ובין אנשים, רוח של הקשבה, הכרת והכלת האחר, רוח של יציאה מד׳ אמותיה של האקדמיה אל הקהילה, של נתינה לחברה הישראלית... שהתפתחתם לא רק כחוקרים אלא גם כאנשי רוח. בתקופת המחקר השתדלנו, אנו המנחות והמנחים שלכם, להעניק לכם מהידע, מהחכמה ומהנסיון שלנו. לשמחתנו, התהליך הוא דו-כיווני: גם אנו למדנו מכם כה רבות, ממש ברוח ״מכל מלמדי השכלתי״ (תהילים קי״ט) – ומתלמידי יותר מכולם (מסכת תענית). תודה לכם על כך. דוקטוריות ודוקטורים יקרים: המשנה במסכת אבות מתארת שלבים רכישת הידע וביישומו: ״הלומד תורה על מנת ללמד - מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.״ המחקר עצמו התמקד בלימוד עצמי. כתיבת עבודת הדוקטור היא תחילתו של תהליך ההוראה, שילך ויתפתח עם הפצתו של הידע שרכשתם ע״י פרסום מחקריכם בספרות המדעית, בהרצאות בכנסים ובדרכים רבות ומגוונות נוספות. אבל שיא ההתפתחות המתוארת במשנה עוד לפניכם: אני מאחל לכם שתהיו בין העושים, שתשתלבו ברוח בר אילן, שכל מה שרכשתם כאן יתרום וישפיע על העולם סביבכם ויהפוך אותו לטוב יותר.

בהערכה ובברכה, פרופ׳ אמנון אלבק רקטור

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker