אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למשפטים

ד"ר ששון רמי הפקולטה למשפטים נכסים וירטואליים: הצורך והזכות לרגולציה במערכת הבנקאית פרופ' עדי אייל בהנחיית:

ד"ר אזוגי- קלנג סימה לי הפקולטה למשפטים הסדרת "מגרש התחרות" של רשויות מקומיות בישראל פרופ' צילי דגן : בהנחיית ד"ר אלקבץ רועי פנחס הפקולטה למשפטים אסדרת מצביאות צבאית בישראל פרופ' אריאל בנדור : בהנחיית ד"ר בלאו אדוה הפקולטה למשפטים יחסי ילדים וסבים בדיני משפחה – היבטים תיאורטיים והסדרים משפטיים פרופ' שחר ליפשיץ : בהנחיית

ד"ר גבריאלי עמוס הפקולטה למשפטים המרחב הציבורי של הגישור פרופ' מיכל אלברשטין : בהנחיית

ד"ר גנאינסקי ניר הפקולטה למשפטים מעמדן החוקתי של הזכויות הקיבוציות במשפט העבודה פרופ' אריאל בנדור : בהנחיית ד"ר יגלניק-פרישטיק ציפי הפקולטה למשפטים אלימות כלכלית נגד בן-זוג: במשפט הפרטי,

בדיני המשפחה ובמשפט הפלילי פרופ' בנימין שמואלי : בהנחיית

ד"ר כבוב ח'אלד הפקולטה למשפטים חידת הדיבידנד – חלוקת דיבידנדים בצל רכישה ממונפת פרופ' דוד האן : בהנחיית

פרופ' שרון חנס, אוניברסיטת תל-אביב

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker