אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה

סדר טקס הענקת התואר דוקטור לפילוסופיה 63 מחזור יום שלישי, כ"ט בסיוון תשפ"ב 2022 ביוני 28

תהלוכה אקדמית קריאת פרק תהילים רב הקמפוס הרב שלמה שפר, ברכות נשיא פרופ' אריה צבן, רקטור פרופ' אמנון אלבק, דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים פרופ' רונית שריד, אתנחתא מוזיקלית נציגת מקבלי התואר ד"ר הדס שהרבני סיידון, הענקת התארים

המזכיר האקדמי מנחה: ד"ר רחל לוי דרומר,

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker