אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר גרשביין טטיאנה המחלקה לספרות משווה השואה: זיכרונות בצלילים פרופ' רינה לפידוס בהנחיית: ד"ר וינברגר מאור המחלקה למדעי המידע

ד"ר אהרון אלינור המחלקה לספרות משווה מושג ה'הטרונים' ביצירתו של פרננדו פסואה בזיקתו אל פילוסופיית האחר של עמנואל לוינס פרופ' שלומי מועלם בהנחיית: ד"ר אולשניצקי חגי המחלקה ללימודים קלאסיים חיילים יהודים בצבאות הממלכות ההלניסטיות לספירה) 476- לפנה"ס 333( והאימפריה הרומאית פרופ' דניאלה דוויק בהנחיית:

מודל לניבוי העשרת כמות ציטוטים פרופ' מעיין גפת-תמיר בהנחיית: ד"ר חדד שלומית המחלקה למדעי המידע "גישה פתוחה" לפרסום מדעי בישראל – מגמות ותפיסות בקרב חוקרים וספרנים פרופ' נועה אהרוני בהנחיית: ד"ר חדד שרי חנה המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית קבורה אחר השקיעה: התאבדות בספרות יהודית אמריקאית פרופ' מיכאל קרמר בהנחיית:

ד"ר בדורה חלבי המחלקה לערבית השתקפות התפיסה הדיאלוגית של בכטין ברומנים הערביים בישראל: עלאא חליחל, רג׳אא בכרייה, את׳יר צאפא,

וג׳מאל דאהר כמודל טקסטואלי ד"ר בסיליוס בוארדי בהנחיית:

ד"ר בורר שמחה גרשון המחלקה להיסטוריה כללית היבטים אסטרונומיים, תלמודיים והלכתיים-היסטוריים בענייני בין השמשות פרופ' עלי מרצבך בהנחיית: ד"ר ברמץ יעקב המחלקה לספרות משווה מאפייניה והתפתחותה הפסיכולוגית של דמותו הספרותית של דון קיחוטה לאור תאוריית יחסי האובייקט של וינקוט פרופ' שלומי מועלם בהנחיית: ד"ר גפנר מריה המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית נושאים בסמנטיקה של תחיליות ומודיפיקציה ברוסית פרופ' פרד לנדמן, אוניברסיטת תל-אביב בהנחיית: פרופ' סוזן רוטשטיין, ז"ל

ד"ר חמזה איאד המחלקה למוזיקה תרומתו של פרויקט "בית ספר מנגן" לתלמידים המגלים קשיים רגשיים, חברתיים ולימודיים בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי פרופ' דב שוורץ בהנחיית: ד"ר עטרה איזקסון ד"ר יום-טוב אלונה המחלקה למדעי המידע ניהול מידע מאוחסן אלקטרונית: צעדים ראשונים לקראת גילוי מסמכים אלקטרוניים – המקרה של המגזר העסקי פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב בהנחיית: ד"ר סילביה שנקולבסקי

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker