אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי היהדות

ד"ר שרקי חיים המחלקה לפילוסופיה יהודית תודעה לאומית של רבנים ספרדים

ד"ר רוזן נעה המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

"הישוב השלישי": ההתפתחות ההיסטורית של האידיאולוגיה והפרקטיקה הכלכלית בקיבוצי 1967-1924 , פועלי אגודת ישראל פרופ' אורלי מירון בהנחיית: ד"ר רוטנברג עמינדב המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן "אני מספר כי אני סיפור" היבטים אוטוביוגרפיים ביצירתו של יוסל בירשטיין – עיון במבחר מסיפוריו הקצרים פרופ' צבי מרק בהנחיית: ד"ר רשף אופיר המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה "אל שערינו הנאצלים" – יחס השלטון הממלוכי לעולי רגל ולסוחרים זרים על רקע היחסים הבינלאומיים פרופ' יוסף דרורי בהנחיית: ד"ר שוסהיים שרית המחלקה לפילוסופיה יהודית תפיסת האדם בהגותו של יוסף שכטר פרופ' חנוך בן-פזי בהנחיית: ד"ר שליש יעל המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה השחפת ומיגורה: האיום וההתמודדות כפי שהשתקפו )1952-1948( במורכבות קליטתה של העלייה הגדולה פרופ' לילך רוזנברג בהנחיית: פרופ' שפרה שוורץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ד"ר שריר שוקי-(יהושע) המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה "לעבור פעמיים מלחמה" הקיבוץ הדתי ואתגרי התקומה נוכח השואה

20- וה 19- במפנה המאות ה פרופ' חנוך בן-פזי בהנחיית:

1948-1938 תרצ"ח-תש"ח ד"ר אבי פיקאר בהנחיית:

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker