אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי היהדות

ד"ר ביק יפתח המחלקה ללימודי המזרח התיכון

ד"ר אופיר משה המחלקה לתלמוד ותושב"ע ע"ש נפתלי יפה הסיפורים במדרשים מדבי רבי ישמעאל: המכילתא והספרי במדבר פרופ' חיים מיליקובסקי בהנחיית: ד"ר אורגיל-שטאובר ריקי (רבקה)

"הכוח הלא ערבי הרביעי": הפיכת פקיסטאן ותכניתה הגרעינית לאחד הכוחות המעצבים החשובים במזרח התיכון ד"ר יהודה בלנגה בהנחיית: ד"ר גורדון נחמיה המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר כתיבת שם ה', מחיקתו ותיקונו בכתבי יד מקראיים מימי הביניים פרופ' יוסף עופר בהנחיית: ד"ר גלבלום אורן המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר הערכת דמות בלעם בבמדבר כ"ב-כ"ד – ניתוח ספרותי בדגש על היסוד האנלוגי פרופ' יונתן גרוסמן בהנחיית: ד"ר גלילי אבישי המחלקה לפילוסופיה יהודית בין תפיסתו הפיזיקלית והמטאפיזית של חסדאי קרשקש לתורת העצם של ברוך שפינוזה פרופ' יהודה הלפר בהנחיית: ד"ר ג'מיל אייל המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות ייחודיות הלשון של מדרש הגדול פרופ' מיכאל ריז'יק בהנחיית: ד"ר גרשטיין נירן המחלקה לפילוסופיה יהודית אסטרונומיה ואסטרולוגיה באנציקלופדיות העבריות של המאה הי"ג פרופ' שלמה סלע בהנחיית:

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן מחזות הפורימשפיל בעיתונות הילדים ביידיש בפולין בין שתי מלחמות עולם: פוליטיקה, אידיאולוגיה, זהות פרופ' דב בער קוטלרמן בהנחיית: ד"ר אזרחי שמריהו המחלקה לתנ"ך ע"ש זלמן שמיר תיאור לכידת ירושלים בידי דוד בספרי שמואל

ודברי-הימים – עיון בין-תחומי פרופ' מיכאל אביעוז בהנחיית: ד"ר אלון טליה

מדעי היהדות המחלקה לפילוסופיה יהודית קול דממה דקה: תקשורת בין אדם לאלוהיו פרופ' יעקב קולר בהנחיית:

פרופ' מנחם בלונדהיים, האוניברסיטה העברית

ד"ר אליהו רותם המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן נעים עריידי – משורר ערבי-עברי ועברי-ערבי פרופ' אבידב ליפסקר בהנחיית: ד"ר בביאן אליאור המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות לשונו של הרמב"ן בהשוואה לרובדי הלשון הקודמים של העברית פרופ' מיכאל ריז'יק בהנחיית:

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker