אל על | אטמוספירה

2023 מאי

צי מטוסי אל על • הכירו את הצוות • אינטרנט בטיסה • בידור בטיסה • חדשות אל על

איך השירות? בשמיים. כוכבי שירות 5 תודה ללקוחותינו שהעניקו לנו את הדירוג המירבי של , אשר בודקת את חוויית איכות APEX בתחרות היוקרתית חברות תעופה ברחבי העולם. 600 השירות בטיסה, בקרב

נמשיך להעניק לכם את השירות האיכותי והטוב ביותר כדי שתבחרו בנו בכל פעם מחדש!

חברות תעופה 600 זוהי בחירתם של נוסעים, שטסו בשנה האחרונה בלמעלה ממיליון טיסות בכמעט . APEX – the Airline Passenger Experience Association * .Wi-Fi־ מרחבי העולם, והתבקשו לדרג את חוויות הטיסה שלהם בחמש קטגוריות משנה שונות: נוחות מושבים, שירות תא הנוסעים, מזון ומשקאות, מערכת בידור ו

Made with FlippingBook flipbook maker