אל על | אטמוספירה

מי שרוצה ליהנות מהשמיעה, שומע את דניאלה לוגסי

ומי שרוצה ליהנות מהראייה בא ל-

04-8401920. , טל 19 צ’ק פוסט - חיפה: חנות המפעל, רח’ מקלף 04-8700800. א’, בניין קופת חולים מכבי, ק.מוצקין, טל 81 שד’ בן גוריון

Made with FlippingBook Ebook Creator