אל על | אטמוספירה

בטוח שתרצו לשבת ליד החלון הוא מכניס אור, לחלון יש כוח לשנות את איכות החיים שלנו בבית. אוויר ומסייע לשמירה על טמפרטורה נוחה ונעימה בבית בכל ימות השנה. הוא משפיע על הדרך בה אנו חווים את החוץ ומחבר את הבית שלנו לעולם.

בין הבית לעולם החיבור המושלם

Made with FlippingBook Ebook Creator