לקראת ניתוח | חוברת הדרכה למטופל ולבני משפחתו

Animated publication

לקראת ניתוח

חוברת הדרכה למטופל ולבני משפחתו

לקראת ניתוח חוברת הדרכה למטופל ולבני משפחתו

תמצית חוק זכויות החולה מגן על זכויות המטופלים, כבודם 1996 חוק זכויות החולה משנת ופרטיותם, בשעה שהנם מקבלים טיפול רפואי. להלן עיקרי החוק: הזכות לקבלת טיפול רפואי: לכל אדם זכות לקבל טיפול רפואי, ללא .1 אפליה. טיפול רפואי נאות: למטופל זכות לקבל טיפול רפואי נאות מבחינת .2 הרמה המקצועית ומבחינת היחס האנושי. הסכמה מדעת: מתן טיפול רפואי מותנה בהסכמת המטופל, הסכמה .3 זו יכולה להינתן רק לאחר שניתנו למטופל הסברים מקיפים אודות האבחנה הרפואית. הטיפול המומלץ, הסיכויים והסיכונים, טיפולים תחליפיים, תופעות לוואי ותוצאות העדר טיפול. שמירה על כבודו של המטופל: המטופל זכאי לשמירה על כבודו בכל .4 שלבי הטיפול הרפואי. שמירה על פרטיות - המטופל זכאי לשמירה על פרטיותו וצנעת גופו .5 בכל שלבי הטיפול הרפואי. סודיות רפואית - כל עובד מוסד רפואי, מחויב לסודיות המידע הרפואי .6 הנוגע למטופל. זהות המטפל - למטופל זכות לדעת את שמו ותפקידו של מי שמטפל .7 בו. המשך טיפול נאות - מטופל העובר ממטפל למטפל או ממוסר רפואי .8 אחד לשני זכאי, לפי בקשתו, לשיתוף פעולה בין המטפלים לשם הבטחת המשכו הנאות של הטיפול. חוות דעת נוספת - למטופל זכות לבקש ולקבל חוות דעת נוספת .9 לעניין הטיפול בו. הזכות לקבלת מידע מהרשומה הרפואית )"התיק הרפואי"(: למטופל .10 זכות לקבל מידע מתיקו הרפואי, לרבות העתק ממנו.

מטופל יקר,

ברוך בואך לבית החולים אסותא.

בחזון בית החולים בחרנו להעמיד במרכז את האדם, על כבודו, צרכיו, "האדם תקוותיו וחופש הבחירה שלו. לצד הדגש שניתן להעמדתו של , אנו מציבים את החתירה במרכז" ו"הענקת חווית בריאות אחרת" לאיכות, מקצוענות ומצוינות כערך עליון.

מטרתו של עלון מידע זה הוא לספק לך ולמלוויך מידע הנדרש לקראת התהליך שהנך עומד לעבור טרם הניתוח, מהלך האשפוז והכנה לשחרור.

לנוחיותך, אנו ממליצים לעקוב אחר ההנחיות המפורטות בחוברת ומאחלים לך הצלחה בניתוח והחלמה מהירה!

• חוברת זו מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

4

תוכן העניינים

המרפאה הטרום ניתוחית ........................................ 6 מטרת המרפאה, סדר היום והתהליך הצפוי

היערכות לקראת הניתוח ........................................ 8 רשימת מסמכים ופריטים נדרשים ליום הניתוח

הכנה.......................................................................... 10 הכנה בבית לקראת הניתוח, הנחיות לרחצה והנחיות כלליות יום הניתוח ................................................................ 12 א. תהליך הקבלה בבית החולים ב. העברה לחדר ניתוח ג. מהלך הניתוח ד. התאוששות ואשפוז במחלקה

ה. מניעת זיהומים ו. הטיפול בכאב

ז. השחרור הביתה - קשר לאחר השחרור ח. שירותים מיוחדים נוספים: חדר פרטי, מרדים פרטי, מרכז החלמה

5

המרפאה הטרום ניתוחית

המרפאה הטרום ניתוחית באסותא, נועדה לסייע למועמדים לניתוח להגיע במצב המיטבי ביותר לניתוח, לשמש כתובת לכל שאלה ולנסות ולהפיג את החששות המתלווים לתהליך. במהלך היום תעבור מספר שלבים אשר יבטיחו את הגעתך מוכן ככל שניתן לניתוח: . רישום וקבלה. בשלב זה תעודכן בתהליך המלא אותו הנך צפוי לעבור. 1 . קבלה על ידי אחות. 2 . בדיקה והערכה ע"י רופא מרדים. 3 הביקור במרפאה אורך מספר שעות ואנו ממליצים להיערך בהתאם. פגישה עם אחות במהלך הפגישה עם האחות תבוצע לך קבלה סיעודית הכוללת בדיקת סימנים חיוניים )כגון דופק, לחץ דם, חום( ולקיחת מידע אודות ההיסטוריה הרפואית ותרופות אותן הנך נוטל. כמו כן, תקבל הדרכה לגבי תהליך ההכנה לניתוח, הטיפול והמעקב הרפואי והסיעודי לאחר הניתוח, הנחיות לגבי טיפול בכאב ודגשים לקראת השחרור מבית החולים לאחר הניתוח. שנה ומעלה, תבוצע הערכה ראשונית בתחום 70 במטופלים בגילאי הגריאטריה. במידת הצורך ובהתאם לממצאי ההערכה, תזומן אחות גריאטרית להערכה מעמיקה יותר, אשר תפעיל את המערך הגריאטרי לפני האשפוז ו/או במהלכו, לפי הצורך. מדובר בשירות ייחודי לאסותא ומטרתו להביאך לניתוח במצב האופטימלי. - במידה והנך נדרש לתפריט מיוחד במהלך ארוחות בעת האשפוז האשפוז הכולל דיאטות מיוחדות כגון דלת סוכר/ מלח/ לקטוז, צמחונית, ללא גלוטן, טבעונית וכד' או לחילופין ארוחה "גלאט כשר", אנא עדכן את האחות בשלב זה.

6

פגישה עם רופא מרדים במהלך ביקורך במרפאת טרום ניתוח תיפגש עם רופא מרדים, אשר יסביר לך על תהליך ההכנה לקראת הניתוח, שיטות ההרדמה הקיימות )כללית/ איזורית/מקומית( וסוג ההרדמה המתאים במיוחד עבורך. הרופא יבצע הערכה רפואית, יעיין בבדיקות מעבדה, א.ק.ג, וצילומי רנטגן - לכן חשוב להביא עמך את כל תוצאות הבדיקות והמסמכים הרפואיים הרלוונטיים שברשותך. בהתאם לצורך יבוצעו לך בדיקות דם ודגימות לאיתור זיהומים. במידה והנך נוטל נוגדי קרישה )לדוגמה קומדין, אספירין, קלקסן וכד'(, אנא ציין זאת בפני המרדים לצורך קבלת הנחיות. יודגש כי אין להפסיק תרופות אלו על דעת עצמך. הרופא ייתן מענה לשאלותיך ויסביר לך על תהליך ההרדמה והניתוח, הכאב הצפוי לאחר הניתוח, שיטות לטיפול בכאב לאחר הניתוח. הפגישה עם צוות המרפאה הטרום ניתוחית הינה הזדמנות להעלאת שאלות הקשורות בתהליך הניתוח וההחלמה שלאחריו. הצוות עומד לרשותך וייתן מענה לכל שאלותיך. * תיתכן שונות בתהליך המרפאה הטרום ניתוחית במרכזים הרפואיים השונים.

7

היערכות לקראת הניתוח מסמכים ופריטים נדרשים ליום הניתוח

ברשימה שלהלן, ריכזנו עבורך את רשימת המסמכים והפריטים בהם יש לנוחיותך סמן בריבוע ובצע מעקב. להצטייד טרם ההגעה לבית החולים.

תעודת זהות - כולל ספח

במידה והמנותח הינו קטין יש להצטייד גם בספח של אחד ההורים בו פרטי הילד במידה ולמטופל יש אפוטרופוס יש להצטייד באישורים המתאימים מכתב הפנייה מהרופא המנתח תיק רפואי במידה וניתן לך ע״י הרופא המנתח אישור ייעוץ מרופאים מקצועיים במידה והינך סובל ממחלות כרוניות ונוטל תרופות באופן קבוע, אנא הצטייד במכתב מרופא משפחה המפרט את מחלות הרקע והטיפול התרופתי העדכני תשובות מודפסות של בדיקות דם ו/או תרביות, צילומים, הדמיות, א.ק.ג ובדיקות רלוונטיות לניתוח אמצעי תשלום )מזומן, המחאה או כרטיס אשראי( פיקדון: המחאה ריקה או כרטיס אשראי לצורך עירבון טופס הסכמה להרדמה חתום, במידה ונמצא ברשותך שאלון מצב בריאות מלא בהן נעשה שימוש באופן קבוע באריזתן המקורית ורשימת תרופות תרופות מעודכנת חברי מכבי יש להצטייד בכרטיס מגנטי או התחייבות מחברת הביטוח 17 טופס

8

ככלל רצוי להביא עמך את כל המסמכים הרפואיים שברשותך למפגש במרפאה הטרום ניתוחית וכן ביום האשפוז. פריטים אלו חיוניים והכרחיים לצורך קליטה תקינה ומיטבית בבית החולים. יש להקפיד ולהצטייד בפריטים אלו. לקבלת מידע בנושא הערכת עלויות הניתוח, השתתפות עצמית, הסדרי .03-7643200 נא לפנות למוקד המידע בטלפון תשלום, אביזרים וכדומה,

9

הכנה בבית לקראת הניתוח

לפניך הנחיות אותן חשוב להקפיד לבצע, על מנת להבטיח את בטיחותך במהלך ההרדמה והניתוח. עליך להתרחץ ולחפוף את שיער הראש בערב שלפני הניתוח ולחזור .1 על הפעולה בבוקר יום הניתוח )הנחיות מפורטות לרחצה לקראת הניתוח בהמשך(. יש להימנע לחלוטין מגילוח אזור הניתוח, במהלך הימים לפני הניתוח. .2 יש להסיר לק מהציפורניים, איפור ותכשיטים. לא תתאפשר כניסה עם .3 תכשיטים ופירסינג בכל אזור בגוף, גם אם מדובר בפירסינג הנמצא מחוץ לאזור הניתוח. . יש להגיע ליום הניתוח בצום מלא )ללא אכילה ושתיה( על פי 4 הוראות המרדים. אי עמידה בצום תגרום לביטול הניתוח, וזאת משיקולים רפואיים. • באם הנך נדרש ליטול תרופות במהלך הצום, אפשר לשתות מעט מים. .5 יש להימנע לחלוטין מעישון, מלעיסת מסטיק או סוכריה במהלך הצום. .6 הכנת מעיים - במידת הצורך ובהתאם להנחיות המנתח. .7 באם הנך נוטל/ת תרופות באופן קבוע יש להביאן איתך ביום האשפוז, .8 באריזתן המקורית. מומלץ בנוסף להגיע עם רשימת תרופות מעודכנת. יש להביא את כל תוצאות הבדיקות, הטפסים והמסמכים הרפואיים .9 שברשותך. אי הקפדה על מילוי הנחיות אלה עלול לגרום לעיכוב ואף לביטול הניתוח. ציוד נדרש מומלץ להצטייד בכלי רחצה, בנעלי בית ובחפצים אישיים שינעימו את שהותך בבית החולים, כגון חומר קריאה, תשבצים וכו'. מומלץ להשאיר חפצי ערך כגון תכשיטים, כסף, מחשב נייד וכד' • בבית. לתשומת ליבך: בית החולים אינו אחראי על אובדן או נזק שייגרם לחפצים אישיים.

10

הנחיות לרחצת הגוף לקראת הניתוח על פני עור הגוף קיימים חיידקים רבים המהווים חלק מהסביבה הטבעית של גוף האדם. שמירה על היגיינה תורמת למניעת זיהומים באיזור הניתוח. כדי להקטין את כמות החיידקים הנמצאים על גבי העור, מומלץ על ביצוע רחצות קפדניות לפחות: האחת ערב לפני הניתוח, והשנייה ביום הניתוח, 2 בסמוך לפני הניתוח, ככל שניתן. להזכירך, אין לבצע גילוח באזור המיועד לניתוח, הסרת שיער תיעשה לפי הצורך אך ורק ע"י צוות המטפל במחלקה סמוך לניתוח. לפניך הנחיות אשר יסייעו לך לבצע את הרחצה באופן יעיל ונוח: יש לרחוץ את הגוף במקלחת תחת מים זורמים בסבון ייעודי )סבון .1 אנטיספטי נוזלי הנקרא "ספטל סקרב" וניתן לרכישה בבתי המרקחת(, ולחפוף את השיער בשמפו רגיל. יש להקפיד לרחוץ היטב אזורים בהם קיימת הצטברות גדולה של .2 חיידקים: בית שחי, אזור הטבור, אזור אברי המין, המפשעות והעכוז ובנוסף אצל נשים מתחת לשדיים. שלבי הרחצה: .3 . הרטבת העור והשיער במים זורמים 1 . יש להשתמש בסבון אנטיספטי על גבי ספוג רחצה 2 . יש להתחיל את הסיבון באזור המיועד לניתוח ובהמשך לשאר האזורים 3 . חפיפת השיער בשמפו 4 . שטיפת הסבון והשמפו במים זורמים 5 . יש להתנגב במגבת נקיה וללבוש בגדים נקיים 6

11

יום הניתוח

א. קבלה משרדית לבית החולים לפני הניתוח הליך הקליטה המשרדית בבית החולים מתבצע במשרד הקבלה של בית החולים. ראה פירוט מיקום משרדי הקבלה בבית החולים בטבלה שלהלן. התהליך מתחיל בפתיחת תיק, חתימה על טפסים ועדכון מספר טלפון של קרוב לקבלת עדכונים אודות סטאטוס השלב בתהליך בו נמצא המטופל. בשלב זה יוגש לנציג הקבלה טופס ההתחייבות מהגורם המבטח, ובהתאם לזאת יוסדר התשלום עבור הפעולה המתוכננת, וכן אמצעי תשלום לפיקדון. על מנת שהליך הקבלה יהיה יעיל ומהיר עליך להביא עמך את הפריטים . לא ניתן יהיה לבצע הליך קליטה 8 ' המצורפים ברשימה שפורטה בעמ לבית החולים בהעדר אחד מהפריטים.

מיקום משרדי הקבלה בבתי החולים

אסותא רמת החייל

- עבור מטופלים קומת כניסה שעתידים להתאשפז למשך לילה לפחות - קבלת ילדים וקבלת 2 קומה מטופלים שעתידים להשתחרר ביום הניתוח ללא אשפוז לילה. 2 קומה

אסותא ראשון לציון

, אגף צפוני בכניסה לבית החולים

אסותא חיפה

5 קומה

אסותא באר שבע

שעת ההגעה לבית החולים ביום הניתוח יש להגיע לבית החולים במועד שיימסר לך ע"י המנתח או • ע"י מזכירות חדר הניתוח. ( יש להגיע בשעה 7:00-9:00) לניתוח שחל בשעה מוקדמת בבוקר • בבוקר. 6:00 במידה והונחית על ידי הרופא המנתח להגיע יום לפני הניתוח, אנא • וודא עמו את שעת ההגעה הנדרשת. 12

ב. קבלה למחלקה לפני ניתוח הקבלה מתבצעת במחלקת האשפוז או במתחם הקבלה לניתוח, זאת בהתאם להנחיות שתקבל במעמד הרישום במשרד הקבלה. בשלב זה תתקבל על ידי אחות אשר תתשאל אותך אודות מצבך הבריאותי וההיסטוריה הרפואית שלך. סמוך לפני הניתוח, תעבור הכנה על ידי צוות המחלקה, בהתאם להנחיות המנתח ולסוג הניתוח: רחצה, לבישת ביגוד ייעודי לחדר ניתוח, טיפול אנטיביוטי וכד'. בשלב זה מומלץ להסיר מכשירי שמיעה, איברים תותבים, משקפיים, עדשות מגע, ולהפקידם בידי בני המשפחה. כמו כן, ציודך האישי יישאר אצל מלוויך במהלך הניתוח וההתאוששות עד קבלת החדר במחלקה. בית החולים אינו אחראי על אובדן או נזק שייגרם לחפצים אישיים. לאחר הקבלה תונחה להמתין במחלקת הקבלה הסמוכה לחדר הניתוח, שם תשהה עד לכניסה לחדר הניתוח. סדר הכניסה לחדר הניתוח נקבע על פי החלטת הרופא המנתח.

13

ג. מהלך הניתוח בזמן הניתוח מוזמנים בני משפחתך והמלווים לשהות במתחם המתנת המשפחות. מלוויך יוכלו להתעדכן על שלבי הניתוח, החל ממועד כניסתך לחדר הניתוח, שהייה בהתאוששות וחזרתך למחלקת האשפוז, באמצעות המסכים המוצבים במתחם המתנת משפחות וכן באמצעות מסרונים לטלפון הנייד )זאת בכפוף לעדכון מספר הנייד בשלב הקבלה האדמיניסטרטיבית לבית החולים(. בתום הניתוח יעדכן הרופא המנתח את בני משפחתך על מצבך. ד. התאוששות ואשפוז במחלקה בתום הניתוח בתום הניתוח תועבר למחלקת התאוששות הסמוכה לחדר הניתוח, • לצורך מעקב וטיפול לאחר הליך ההרדמה והניתוח. במהלך השהייה בהתאוששות יבוצע מעקב אחר סימנים חיוניים )כגון • רמת חימצון, לחץ דם, דופק( ועוצמת הכאב, ויינתן טיפול בהתאם. במידת האפשר צוות ההתאוששות יאפשר כניסת נציג אחד מבני • המשפחה למשך דקות ספורות אל מחלקת ההתאוששות. הורים לילדים - יוכלו לשהות בסמוך לילדם במהלך כל זמן שהייתם • במחלקת התאוששות. בסיום הליך ההתעוררות מההרדמה, תועבר למחלקת האשפוז בליווי • איש צוות. אשפוז במחלקה לאחר הניתוח עם הגעתך למחלקה תתקבל ע"י אחות לצורך טיפול והמשך מעקב. תקבל הסבר והדרכה על סדרי המחלקה, והליך האשפוז לכל שלביו. מספר ימי האשפוז לאחר הניתוח תלוי בסוג הניתוח ובנתונים אישיים כגיל, מצב בריאותי וקצב ההחלמה מהניתוח. מלווים מורשים לבקר במהלך ימי האשפוז. במהלך הלילה מלווה אחד מורשה לשהות בסמוך למיטת המטופל. עם זאת, חשוב לזכור כי המנוחה לאחר הניתוח הנה חשובה וחיונית. במידת הצורך, ובהתאם לתחושותיך, ניתן לבקש למעט בביקורים.

14

במהלך שהייתך במחלקת האשפוז יבוצע מעקב רפואי וסיעודי אחר מצבך. בנוסף ובהתאם לצורך, יעורבו בטיפולך אנשי מקצוע מתחומים נוספים כגון פיזיותרפיסטים, דיאטניות ועוד, במטרה לספק מענה כולל לצרכיך לאחר הניתוח. כמו כן, ניתן לפגוש עובדת סוציאלית במידת הצורך. לתיאום פגישה, אנא פנה לצוות המטפל.

חדרי אשפוז חדרי האשפוז מאובזרים, נוחים וכוללים: שירותים וחדר רחצה צמוד, ארון לציוד אישי, מחשב אישי לצד מיטת המטופל הכולל טלויזיה ואפשרות גלישה באינטרנט - ללא תשלום. ניתן לקבל אוזניות חד פעמיות. ארוחות האוכל המוגש בבית החולים מותאם לצרכיך ולמצבך הרפואי לאחר הניתוח, ובמידת הצורך כולל דיאטות מיוחדות כגון דלת סוכר/ מלח/ לקטוז, צמחונית, ללא גלוטן, טבעונית וכד'. האוכל הנו כשר ובהשגחת משגיח כשרות. ניתן להזמין ארוחות "גלאט • כשר" בהזמנה מראש. באם הנך נדרש לתזונה מיוחדת/ מזון "גלאט כשר", אנא הודע על כך • לאחות בעת קבלתך למחלקה.

15

ה. מניעת זיהומים זיהומים בבית חולים מהווים פגיעה בבטיחות המטופל. את מרבית אשר הוכח כיעיל כרחיצת ידיים הזיהומים ניתן למנוע באמצעי פשוט בהפחתה משמעותית של הסיכון בהעברת זיהומים. הצוות המטפל באסותא שותף למאמץ למניעת זיהומים, בהקפדה על היגיינת ידיים, שמירה על היגיינה וניקיון סביבת המטופל ושימוש באמצעים נוספים למניעת זיהומים בהתאם למקובל ולהנחיות משרד הבריאות. ו. הטיפול בכאב אחד מהחששות המלווים מטופלים לקראת ניתוח הינו ההתמודדות עם כאב לאחר הניתוח. התפיסה כי כאב לאחר ניתוח הינו תחושה שיש להשלים עם קיומה, אינה נכונה. ניתן לטפל ולהפחית את עוצמת הכאב לאחר ניתוח. מדוע חשוב לטפל בכאב לאחר ניתוח? הפחתת עוצמת הכאב: מאפשרת ביצוע תרגילי פיזיותרפיה ונשימה המסייעים במניעת • סיבוכים אפשריים כדוגמת דלקת ריאות והתפתחות קרישי דם משפרת את יכולת המנוחה והשינה • תורמת לתחושה כללית טובה יותר ולהאצת תהליך ההחלמה לאחר הניתוח. כיצד תבוצע הערכת עוצמת הכאב שלך? החל מקבלתך למחלקה לאחר הניתוח, ולאורך כל מהלך האשפוז, יפנה אליך הצוות המטפל לברר את עוצמת כאביך, בפרקי זמן קבועים. האומדן .10 - ל 0 - . לסרגל טווח מספרים הנע בין סרגל כאב יבוצע בעזרת מקלה על הסבל הכרוך בכאב • מאפשרת ניידות מוקדמת •

16

כאב חזק אין כאב בכלל 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 כאב בינוני כאב מועט

כאב בלתי נסבל

מבטא כאב בעוצמה חזקה 7-9 מצב של כאב בלתי נסבל 10

מבטא מצב ללא כאב

0

מבטא כאב בעוצמה קלה 1-3 מבטא כאב בעוצמה בינונית 4-6

)בעוצמה החזקה ביותר שניתן לתאר(

תחושת הכאב הינה אישית. על פי הדיווח שלך על עוצמת הכאב, יותאם הטיפול התרופתי המתאים ביותר בעבורך. מהו טיפול איכותי בכאב? טיפול המבוסס על מספר עקרונות בו זמנית, המסייעים להפחתת עוצמת הכאב, עם מינימום תופעות לוואי ככל האפשר. עקרונות למניעה וטיפול בכאב: - מתן תרופה לשיכוך כאב במרווחי זמן . מתן תרופות "סביב השעון" 1 קבועים לאורך כל היממה, מונע את הופעת הכאב. חשוב ליטול את התרופות הניתנות לך גם בזמן שאין לך כאבים שילוב של סוגי תרופות ממשפחות שונות הפועלות . שילוב תרופות- 2 באתרי כאב שונים, מסייע בקיצור תחילת ההשפעה של התרופות לשיכוך כאב, מגביר את היעילות ומפחית תופעות לוואי אם למרות הטיפול "סביב השעון" יופיעו לך . מתן טיפול לכאב מתפרץ- 3 כאבים )כאב מתפרץ( תוכל לקבל תוספת תרופות לשיכוך כאב. חשוב לדווח לצוות עם הופעת הכאב ולא להמתין להחמרה בעוצמתו כיצד תוכל לסייע בטיפול בכאב? הקפד ליטול את התרופות הניתנות לך גם בזמן שאינך חש כאב, טיפול .1 קבוע ורציף שומר על רמה קבועה של התרופה בדם ומונע את הכאב מומלץ לדווח על הכאב עם הופעתו קל יותר לטפל בכאב בטרם הוא מתגבר .2 כטיפול מונע בכאב, מומלץ ליטול תרופה משככת כאבים, כחצי שעה לפני .3 התחלת פעילות הכרוכה בכאב ומאמץ. לדוגמא: מקלחת, הליכה, פיזיותרפיה

17

ז. שחרור מבית החולים במעמד שחרורך מהמחלקה תקבל הדרכה ע"י האחות בנושאים • המפורטים מטה. וכמו כן תצויד במכתב שחרור רפואי וסיעודי, ובהתאם לצורך במרשמי המשך. מומלץ לצרף בן משפחה או מלווה לקבלת הדרכה לקראת השחרור. • בשלב זה, לעיתים תידרש להשלים תשלום בעבור הפעולה שבוצעה • )באם בפועל היתה שונה מהתכנון(, וכן עבור שירותים נוספים, כגון לינה בחדר פרטי. על מנת שתהליך ההחלמה והמשך הטיפול יתבצעו בהצלחה, להלן מספר דגשים שיסייעו לך: טיפול תרופתי במידה וקיבלת המלצה על נטילת תרופות לאחר הניתוח חשוב לוודא את שם וסוג התרופה, השפעתה, המינון המדויק, שעת נטילתה, משך הזמן שיש ליטול אותה, תופעות לוואי ובאילו מקרים יש לפנות לעזרה רפואית. טיפול בכאב לאחר השחרור למניעה ושיכוך כאב, יש חשיבות רבה בתהליך ההחלמה וההתאוששות לאחר הניתוח. מומלץ ליטול טיפול משכך כאבים בהתאם להמלצת הרופא ולהנחיית הצוות במחלקה. נא וודא כי קיבלת מרשמים לתרופות לשיכוך כאב טרם שחרורך. פעילות מעיים חשוב להקפיד על פעילות מעיים סדירה. במידת הצורך, תוכל להתייעץ עם אחות המחלקה בנוגע לתכשירים שיוכלו לסייע לך בכך. טיפול בפצע ניתוח אנא התייעץ עם הרופא לגבי הטיפול המומלץ עבורך. שעות )לאחר קבלת 24-48 ניתן לרחוץ את אזור הניתוח במים וסבון כעבור אישור מהצוות הרפואי במחלקה(. יש להימנע מאמבטיה, רחצה בבריכה או בים, עד להתייעצות עם הרופא המטפל. 18

תזונה בקש מהצוות הרפואי הנחיות בנוגע לתזונה המתאימה לך לאחר הניתוח. במידת הצורך ניתן לבקש הפניה לדיאטנית במסגרת בית החולים או קופת החולים. בדיקות במידה וקיבלת המלצה לבצע בדיקות נוספות לאחר השחרור, נא וודא מה סוג הבדיקה הנדרשת, הכנה לקראתה, מועד הבדיקה ומיקומה. המשך מעקב וטיפול חשוב לוודא עם הצוות הרפואי כיצד והיכן להמשיך את המעקב והטיפול לאחר השחרור. האם נדרש בנוסף טיפול שיקומי, פיזיותרפיה וכד' אנא עדכן את רופא המשפחה אודות הניתוח שעברת והעבר לעיונו את מכתב השחרור. חזרה לשגרה ופעילות גופנית חשוב לברר עם הצוות הרפואי מתי ניתן לחזור לשגרה ואיזו פעילות גופנית מותרת לך לאחר הניתוח. חשוב שתשאל שאלות על כל דבר שאינו ברור לך - אנו באסותא • מקפידים על מתן כלל המידע, ונוכל לעשות זאת טוב יותר אם תשאל שאלות לגבי הנושאים שאינם ברורים לך. במידה ומופיעים אחד או יותר חשוב ליצור קשר עם רופא המנתח מהסימנים הבאים: מעלות צלזיוס 38 חום גוף מעל • אודם, נפיחות ורגישות סביב החתך הניתוחי • הפרשה מרובה מאזור החתך הניתוחי, הופעת דימום •

19

ח. שירותים מיוחדים נוספים להלן פירוט שירותים נוספים שאנו מעמידים למטופלנו, השירותים כרוכים בתשלום: רופא מרדים פרטי באפשרותך לבחור רופא מרדים פרטי אשר ילווה אותך לאורך כל התהליך: החל ממרפאת טרום ניתוח, דרך הניתוח וביצוע ההרדמה עצמה ועד לאחר הניתוח ובמהלך האשפוז. הרופא יסייע לך בהפחתת הכאב שלאחר הניתוח ויהיה איתך בקשר צמוד. שירות זה מתאפשר למטופלים במסגרת פרטית או במסגרת חברות . לפרטים נוספים 2016 ביטוח. זאת בהתאם לתיקון לחוק ההסדרים או באמצעות אתר האינטרנט 03-7643200 ולהזמנה, ניתן לפנות בטלפון של אסותא. חדר אשפוז פרטי .03-7643200 : ניתן להזמין מראש חדר אשפוז פרטי בתוספת תשלום בטלפון השירות ניתן על בסיס מקום פנוי. )רמת החייל( Relax מרכז החלמה - אסותא מאפשר למטופלי אסותא הנמצאים טרם אשפוז או RELAX אסותא לאחריו ליהנות משהייה במתחם ייחודי המעניק חוויית אירוח ברמה מלונאית תוך הקפדה על סטנדרט שירות ברמה גבוהה ודאגה אישית לצרכי השוהים בו. במהלך השהייה ייהנו האורחים משהייה בחדרים מאובזרים בנוחות מפנקת, ארוחת בוקר עשירה, אפשרות לארוחות נוספות )בתשלום(, פינת קפה ותה. השהייה במרכז ההחלמה מתאימה הן למטופלים אשר מתנהלים באופן עצמאי והן לבני המשפחה המלווים את המטופל בעת שהייתו במחלקת האשפוז. .03-7644888 לפרטים נוספים ולהזמנת חדר נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 20

21

רשימות

22

נגישות והתאמות לאנשים עם מוגבלות

אנו רואים חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל הבאים בשערינו. בכדי לאפשר גישה נוחה למרבית האוכלוסייה, מרכזינו הרפואיים נגישים וערוכים לאנשים עם מוגבלות, עם זאת, אנו ממשיכים להרחיב את ההתאמות באופן שוטף הן במישור הפיזי והן במישור השירותי. לקראת הגעתך לבית החולים, אנא פנה אלינו בכל התייעצות, שאלה . כמו כן, בכל שלבי שהייתך במרכז 03-7644444 ובקשת התאמה, לטלפון הרפואי, תוכל לפנות ישירות לצוות בנושא. , רכז הנגישות של אסותא מרכזים אלי מימרן בנוסף, ניתן לפנות למר רפואיים:

03-7644447 : טלפון 03-7645778 : פקס

assutanegishut@assuta.co.il דוא"ל: כתובת למכתבים: אסותא מרכזים רפואיים 6971028 רמת החייל, תל אביב, מיקוד 20 רח' הברזל

25

לאחר השחרור מבית החולים - אנחנו פה בשבילך

שירות מעקב לאחר השחרור גם לאחר שחרורך מבית החולים, אנו דואגים לבריאותך: הצוות הרפואי שלנו ייצור עמך קשר טלפוני וישאל אותך שאלות אודות מצבך הרפואי ותהליך ההחלמה. בהתאם לתשובותיך, ובמידת הצורך, ינחה אותך הצוות כיצד לפעול. מוקד החלמה בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי ובכל התייעצות בטווח של שבועיים מיום השחרור, אתה מוזמן לפנות אל מוקד ההחלמה שלנו אשר מאויש על ידי צוות רפואי, .1-700-709-704 : בטלפון פניות הציבור 03-7645884 פקס , pniot@assuta.co.il למשוב ולהצעות לשיפור: דוא"ל .6971028 , , רמת החייל ת"א 20 מחלקת השירות, אסותא מרכזים רפואיים, רח' הברזל

מערך קשרי לקוחות 6474* או 03-7644444 מוקד המידע וזימון התורים

03-7643200 מרכז הניתוחים 03-7644777 מרכז המומחים

5120320-06

Made with FlippingBook flipbook maker