השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לא בשבת 052-7235858

למאפייה באשדוד דרושים: עובדי ייצור ואפייה עובד ניקיון

19.4.24

תנאים טובים למתאימים | העבודה משעות הבוקר המוקדמות 052-7136075 052-6966038 052-7636835 לפרטים: ygal@ypl.co.il מייל: 6"

קוסמטיקאית

מכוניות , במצב מצוין 2011 שנת I -30 יונדאי 054-4617899 שונות תכולת דירות + מזגנים + מפנה עיזבונות 054-4821587 כסאות, 5 + פינת אוכל בהזדמנות מ', יפהפייה, מעץ מהגוני 3- נפתח ל 050-5350250 למכירה מקרר שבת "סמסונג" 054-7970166 ארגז מצעים בצבע בורדו + מיטה זוגית 052-6604926 מדיח כלים חדש "סאוטר" רחב, צבע לא 058-5919171 ש"ח 750 כסוף בשבת 300 מקרר "נורמנדה" במצב מצוין, רק 052-3929972 ש"ח עבודה תיכון + ש.פ. במתמטיקה ופיזיקה ליסודי 052-3905125 מעוניינת לעבוד במשק בית אמינה ויסודית, לעבודה קבועה בלבד בוקר/ 053-3824825 ערב שנות ניסיון, 30 מורה לאנגלית עם מעבירה ש.פ. (בעקבות המצב במחירים 050-6786571 ) מוזלים

עיריית אשדוד מחפשת

פדיקור רפואי בשיטה ייחודית שיקום כף הרגל טיפול ציפורן חודרנית יבלות פטרת ציפורניים גם לסכרתיים שירות זה ניתן רק בבית הלקוח!

מורים/ות ובעלי תפקידים למערכת החינוך העל יסודית לשנת הלימודים תשפ“ה

פרטי המשרה, התנאים ואופן הגשת המועמדות מפורסמים באתר האינטרנט העירוני, ניתן לקבל סיוע במינהל החינוך

054-6602814 מילן באישור משרד הבריאות

19.4.24

08-5845397/404

www.ashdod.muni.il

6"

דרוש מסגר/עוזר מסגר תנאים מעולים למתאימים לא בשבת 050-2710791 דרושים

מפקח/ת אחזקה וניקיון חופים 02/05/24 תאריך אחרון להגשה עד ליום | משרה 100% | 23/24 משרה . מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. 1 . עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן 2 הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. www.ashdod.muni.il פרטי המשרה, תנאים ואופן הגשת המועמדות מופיעים באתר האינטרנט העירוני בכתובת .10 ניתן לקבל סיוע בהגשת המועמדות במינהל משאבי אנוש בבית העירייה, רח׳ הגדוד העברי

19.4.2024

48

Made with FlippingBook - Online catalogs