השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

יבואן/יבואנית יקר/ה אל מחוץ לנמל רוצה לחסוך שינוע של המכולה שלך כל שעליך לעשות, אשדוד, ובכך להפחית עלויות? הוא להשאיר את המכולות בנמל אשדוד עם פריקתן. לשם כך: יש להנחות את הספק מראש, כי בשטר המטען יופיע נמל אשדוד בלבד. יש לפנות בכתב אל סוכן האוניה / משלח ולהנחות שכלל מכולות היבוא של חברתכם יפרקו ויישארו בנמל אשדוד. יש להנחות את סוכן המכס לרכוש את פקודת המסירה עם הגעת האוניה לנמל אשדוד. עם הגעת האונייה לנמל, באפשרותכם להתעדכן בסטטוס המכולה . באתר אנו בנמל אשדוד, ערוכים לתת עבורכם את השירות המיטבי וללוות אתכם בתהליך.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בוואטסאפ של שירות 050-6400020 הלקוחות הצוות המיומן והמקצועי 24 בישראל פועל למענכם שעות ביממה.

WWW.ASHDODPORT.CO.IL נמל אשדוד - הנמל של ישראל

19.4.2024

2

Made with FlippingBook - Online catalogs