השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מתייחס בפקודת הרשויות לפרישה במהלך הקדנציה מסיעה אחת לאחרת, לטובת תפקיד בכיר עם עשייה. פורש כזה לא יוכל, בין היתר, לקבל תפקיד בבחירות הבאות".

אותה במגוון תחומים. כמו כן אני וחבריי לסיעה נקבל קהל, וכך גם מועמדי רשימתי, שלא נבחרו למועצה. כבר בישיבת המועצה הקרובה, אגיש הצעה לסדר אודות החזרת הביטחון האישי לתושבים. מעבר לאיום הטילים, אנחנו רואים השלכת רימונים, כנופיות סחיטה וגם חיסול לאור היום בבניין של ראש העירייה. הזכות הבסיסית ביותר, ביטחון וסדר ציבורי, שעירייה מחויבת להעניק לתושביה לא מתקיימת כאן". ש. את לא חוששת מנטישתם את האופוזיציה של חברייך לסיעה, לנדבר ובן זקן ? כבר היו דברים מעולם וגם הצעות שהגיעו אליהם "זהו ספין שמנסים להוביל אנשי לסרי, שאין לו שום אחיזה במציאות. סופה ועמירם נאבקו איתי בבחירות כתף אל כתף ואנחנו מקיימים ביננו שיח ומפגשים במהלכם אנחנו מחלקים ביננו את תחומי האחריות לקראת הפעילות שלנו בקדנציה הנוכחית. הם נשאלו מספר פעמים על אפשרות שייפרשו מהאופוזיציה והתייחסו בביטול לספין העלוב הזה. המסר שלנו הוא חד משמעי. אין לנו עוד אשדוד ולכן ניאבק ביחד על העיר הזאת. אגב, החוק רבקה יניב בלי חשבון 10 אשדוד

לא פוסלת חברת כנסת

ש. מה הנושא הראשון שתרצי לבחון בוועדת הביקורת? "יש שני נושאים מרכזיים שאדרוש בחינה שלהם. ראשית: את פרויקט התחבורה, הריוואי, שהגיע הזמן לערוך לגביו ביקורת אמיתית ובלתי תלויה, ולקבל החלטות מקצועיות ביחס אליו. זאת תוך יצירת כניסות נוספות לעיר, שיפחיתו את עומסי התחבורה. שנית: את אי פתיחת הקאנטרי קלאב. אנחנו יודעים שהוא ערוך ומוכן כבר מלפני שנה וחצי. אני אדרוש להבין מה עומד בינינו לבין פתיחתו ולא אניח לכך עד שנקבל תשובות מלאות ונגרום לפעולה שתביא לפתיחתו". אגב כנסת, מדברים על בחירות כלליות בשנה הקרובה, זה משהו שעשוי להיות רלוונטי מבחינתך? להשתלב בכנסת? "לפני רגע התמודדתי לראשות העיר אשדוד וכשאני אומרת אין לנו עוד אשדוד – אני מתכוונת לזה ומחויבת לכך. אעשה הכל ,4 בשביל העיר הזאת שאני חיה בה מגיל כשעלינו לארץ, ומגדלת בה את ילדיי. מה

״הם לא יפרשו. זה ספין עלוב״. עם חבריה לרשימה: סופה לנדבר ועמירם בן זקן

יהיה בעתיד הרחוק יותר ? מוקדם לדעת ואני לא יכולה לפסול מראש שום דבר, אבל המחויבות הראשונה שלי היא לאשדוד ולתושביה".

בבחירות הבאות תתמודדי 5 ש. בעוד שוב לראשות העיר אשדוד? "בהחלט אתמודד לראשות העיר גם בעתיד ואני מאמינה כי מעשינו בקדנציה הנוכחית ירחיבו עוד יותר את התמיכה בנו. הבחירות האחרונות הוכיחו שהציבור רוצה לראות את אשדוד כעיר שמחברת את כולנו וכעיר שמתפתחת עם תוכניות לטווח ארוך. חמישית מהתושבים נתנו את אמונם בחזון שהצגנו וראו בי כמי שמתאימה לראשות העיר”.

בס״ד

בשם השם נעשה ונצליח

מוסך לעבודות פחחות/צבע חידוש רכבים/צבע כללי/תיקוני פח תביעות ביטוח מול כל חברות הביטוח פטור מתשלום השתתפות עצמית כפוף לגובה הנזק רכב חלופי מהיום הראשון בהנהלת ראיה

ראיה מוחמד 053-3364173 - מוחמד 050-7667714 ראיה , אשדוד 69 העבודה 07:00-15:00 ׳ ו 07:00-20:00 - ׳ שעות פתיחה: א׳-ה r.carwork@gmail.com 08-6644533 : פקס 08-6655212 . טל

9

29.3.2024

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker