השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ליאור ליאני רגע של פנאי/

313 ׳ מס

בבקשה פלא אנדרטה

מרדן , מדרך סר הישר

למי ברכה שנוסע ( 4,3 )

ברכה למתעטש

מרב מיכאלי

ליאור שליין

עם משחק על כדורים שולחן

פיקוח וסיור

כלי לנוזלים

מקצוע בבית עלמין

מאביזרי התלמיד עני

הוציא לאור

יסוד מתכתי

דמות בספר בראשית

מראשי הממשלה ( ש " מ )

התלחלח

חסר נוזלים

חלק מעיר

מניס

רמטכ " ל בצה " ל ( 4,2 )

גבעה מלאכותית

אח

בן זהב

תקופת התחייה

מדון

מחוספס

שרפרף

מותר לאכילה עפ " י היהדות

מתפעם , נלהב

אחד הצבעים

מופע עממי המוני , חגיגה

לעג

דוושה

רלטיביות

לא תגובה רצונית גרוי על

צומת מין

בלבד

מזמר

צמח גבוה קוצני צעיף גדול

הסמכות לבטל החלטה

כנזכר לעיל

סלנג : זעיר

עש מין

liorliany@gmail.com ©

צילומים: zaher abu elnaser , רון קדמי

סודוקו קשה

סודוקו בינוני

סודוקו קל

1 8 7 1 6 5

4 2 3 9 1 4

6 2 8

1

2

7 8

1

9 6

4

3

8

5 7

3

6 7

3 4

8

2 4 3

5 9 1

8 9

4 2

8 9

5 6

2

6 7

5 9 1

8 6 7

9

4 1

8

1

5

1

8 6

5

4 3 9 1 2 9 (c) Conceptis Puzzles

3

7 5 6 4 9 1 (c) Conceptis Puzzles

9 4 8

6000997

(c) Conceptis Puzzles

6003097

6002597

29

29.3.2024

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker