השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

עסקים

רכב

שונות תכולת דירות + מזגנים + מפנה עיזבונות 054-4821587 אקווריום גדול במחיר מוזל מאוד 050-6786571 ארגז מצעים + חדר שינה מיטה 052-3604926 למכירה חוטי תפירה למכונת אוברלוק עליזה 054-4391341 מכונה רגילה + כולל מזרון 1.60 למסירה מיטה זוגית 052-4401018 מעץ מלא ק"ג אוכל יבש לכלב 5 בהזדמנות מעל 050-8690520 קטן הקודם זוכה XL חרמונית כחולה 052-8690520 עקב נסיעה למכירה בהזדמנות תכולת 052-8285360 דירה כסאות, 5 + פינת אוכל בהזדמנות מ', יפהפייה, מעץ מהגוני 3- נפתח ל 050-5350250 עבודה תיכון + ש.פ. במתמטיקה ופיזיקה ליסודי 052-3905125 תכולת דירות + מזגנים + מפנה עיזבונות 054-4821587 ניסיון + מעוניינת לעבוד במשק בית 053-7258550 , להחלפה או 24/7 עובדת סיעודית פנויה 052-8690520 לעבודה קבועה מעוניינת לעבוד במשק בית אמינה ויסודית, לעבודה קבועה בלבד בוקר/ 053-3824825 ערב

למכירה ,2 דירת קרקע ברח' רמב"ם מ"ר, יש ממ"ד, 95 חד' 4 גינה בשימוש, פינוי בינוי של חב' צרפתי, בהזדמנות כל הקודם זוכה תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה בט"ו רח' איינשטיין, בודדת, פינתית, בריכת שחיה ₪ 7,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 סטודיו להשכרה להשכרה יחידת דיור לבודדת ברובע ב' 053-6330421 להשכרה סטודיו ברובע ט', מרוהטת חלקית, כניסה מיידית 050-5968606 להשכרה קומה K . TOWERS חד׳ ב- 5 גבוהה, נוף לים, כניסה מיידית ₪ 9,000 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד' ברוגוזין פאן- 4 להשכרה לון, מרוהטת, מיידי ₪ 4700 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד', 5 וילה ברובע ד' רח' דקר נוף לים, מיידי ש"ח 11,000 תיווך רפי 050-5280-081

למכירה מ"ר, 107 חד' בזלמן ארן 4 38 מעלית, לפני תמ"א ₪ 1,730,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה ברובע י"ב רח' סיוון, 3 מ"ר, קו" 120 חד', 4 ₪ 2,300,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה + חד' בי"א ברח' כנרת 4 מעלית (אין ממ"ד, אין ₪ 1,720,000 מרפסת) תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' בי"ז מרווח 6 קוטג' דו משפחתי ₪ 5,700,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' 4 ברובע ד' ברוגוזין, מעלית, נוף לים + 5 קו" ₪ 1,790,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה פנטהאוז חדש ברובע חד' מרפסת 5 א' ענקית, ממ"ד, חניה, בריכת שחיה, נוף לים תיווך רפי 050-5280-081 שלד ברובע א' + דו משפחתי בריכת שחייה, יח' להשכרה 2 ₪ 4,250,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה קוטג' במצב

להשכרה מסחרי רובע י"ב רח' מ"ר, 120 שבט בנימין, חד', יכול 6 מושקע ₪ 7800 להתאים תיווך רפי 050-5280-081 למכירה בית באופרה 2 מ"ר קו" 100 ₪ 1,100,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מטר 20 חנות בסיטי גודל ₪ 5000 מושכרת ₪ 1,250,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה חנות/משרד מ"ר במרכזון רובע א', 21 כיור מים + מזגן חדש ושירותים 054-4634719 להשכרה קומת קרקע ע"י מ"ר 180 "ג'וליה בשר" ₪ 10,000 תיווך רפי 050-5280-081

, יד שניה 2015 שנת ק"מ 91,500 קילומטראז' נמוך רק CX-5 למכירה מזדה

נהגת יחידה, מטופל בחברה

052-3290477 לא בשבת מקום זה שמור לך פרסם כאן

גישור

עיריית אשדוד הודעה בדבר הקצאת קרקע וחלק ממבנה עיריית אשדוד שוקלת להקצות חלק ממבנה קיים בבית ספר "הראל" להפעלת בית ספר יסודי גור. רחוב שפירא אברהם, 79 חלקי חלקה 2456 במקרקעין הידועים כגוש רובע ו'. להקצאה זו נעשתה פניה ע"י העמותה "מרכז החינוך העצמאי לת"ת .580514446 וב"י" (ע"ר) בכתובת זו קיימת הקצאה זמנית במקביל להליך הקצאה לפי נוהל הקצאת קרקע. המעוניינים להגיש בקשה להקצאת הקרקע או להגיש התנגדותם, רשאים לעשות זאת בהודעה בכתב אל מנהלת מחלקת נכסים, עו"ד 60 אשדוד, זאת תוך 10 מירב ביטון, בעיריית אשדוד רח' הגדוד העברי יום מיום פרסום הודעה זו. הועדה להקצאת קרקע עיריית אשדוד

הסוף לט

/ 8368934 השבוע באשדוד / + מעריב הבוקר

בס"ד

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

21

29.3.2024

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker