השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

משפחתיות 2 ₪ 90 ב

+

תוספת לכל מגש +

בקבוק שתייה גדול

כשתטעמו..תבינו

08-956-1000

15.3.2024

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online