השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ליאור ליאני רגע של פנאי/

311 ׳ מס

אויב נמנע מאכילה מחפש

כלא נשים ( 4,3 )

אתה איך מרגיש ? ( 5,2 )

טוסטר

נורית גלרון

נורית גפן

מהבית שר היהודי בעבר ( ש " מ )

מרבה לבקש

מיניסטר

מוטל , מושם שניים

ממשרדי הממשלה

מארבע האימהות

מסרב

הקדש מוסלמי דתי

עממית דת באפריקה ובהאיטי

משתוקקים

אינו על מעיד עיסתו

שורה תכים של

מר אויב

מועדון ספורט ( ר " ת ) בין חלק הצוואר לזרוע

צרור פרחים

כלא גברים

שערות מעל השפה העליונה

חתך את העורלה

רוטב חריף

ארור

יחידת משקל

חלק מעץ

ליד עיר הכרמל אחראי למעשה רע

פרזיט

רציף גדת על הנהר

נוזל המופרש מצמחים

גינה ירק

הגמוניה

נורה קטנה וחסכונית

בירת סיציליה

תבואה

זריקה להרדמה מקומית ליולדת

בעל אדם ליקוי ראייה

יישוב רהט ליד

למי כינוי שמתיישב לקו מעבר הירוק

liorliany@ gmail.com ©

צילומים: Nachoom Assis , Yehudit Garinkol ( ויקיפדיה)

סודוקו קשה

סודוקו בינוני

סודוקו קל

6

3 7

1

5 7 1 6 3 8 2 5

2

5 7

3 9 5 2 7 3 5 8 5 3 7 7 1 6 9 8 8 9 4 1 5 7 2 3

8 1

2 9

3 4

3

2 4 6 5

8

9

6

8 4

1 5 8 6

7

7

1

2

3 9

5 8

8 5

1 3

4

4 2 9 5 6 7 9 5 (c) Conceptis Puzzles

8

7 9 (c) Conceptis Puzzles

3

6000995

(c) Conceptis Puzzles

6003095

6002595

43

15.3.2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online