השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לוח

פרנס-ישראל שניר

להשכרה

₪ 2,800 ₪ 3,300 ₪ 4,000 ₪ 4,100 ₪ 5,000 ₪ 5,600 ₪ 6,200 ₪ 6,200 ₪ 6,500

ח ד‘ 2 ברובע ד‘ יח‘ דיור

חד' כניסה נפרדת, מזגן, כולל הכל 2 , ברובע ט"ו חד' ברובע י"א, מעלית, מזגן כניסה מיידית 3

חד‘, מעלית 3 ברוגוזין

ללא מעלית, ממ“ד מרפסת סוכה 2- מ 2“ חד‘ בט“ו רח‘ וולפסון, קו 4

בי“א קומה ראשונה, מעלית, מרפסת

מ"ר מרפסת, נוף לים +40 מ"ר 130 ,' חד 4 בי"א פנטהאוז

חד‘ נוף לים, מעלית שבת 4 במרינה

מ“ ר 80 , ממ“ד, בניין חדיש, מרפסת 9 חד‘ חיבת ציון 5 בא‘ פנטהאוז ₪ 10,000 מ“ר, מעלית שבת, נוף חלקי לים 40 בי“ז פנטהאוז מושקעת מאוד, מרוהטת, מרפסת למכירה ₪ 1,590,000 מ"ר, קומה אחרונה 85 ' חד 3 ( בא' לפני תמ"א )כבר חתום ₪ 2,150,000 מ"ר, מרפסת, ממ"ד, חניה, מעלית שבת 125 ' חד 4 בסיטי ברח' הציונות ₪2,400,000 מר', ממ"ד, מזגן, חניה, מעלית שבת 11 מרפסת + מ"ר 134 ' חד 4 בסיטי בכיכר ₪ 2,890,000 מ“ר 20- מ“ר ו 80 מרפסות 2 ,( מ“ר, ממ“ד )חצי חדר 160 ‘ חד 4.5 בי“א דופלקס פנטהאוז

למכירה חד' 4 ברובע ה' רח' בלפור + 4 מ"ר, מרפסת, קו" 128 מעלית, ממ"ד, מחסן, חניה, ₪ 2,000,000 מיידי תיווך רפי 050-5280-081 למכירה דירות חדשות מקבלן תמ"א ברובע ב' יורדי הסירה מ"ר, 105 דירת גן בנוי מ"ר 76 גינה ₪ 1,960,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה דירות חדשות מקבלן תמ"א ברובע ב' יורדי הסירה 50 מרפסת + מ"ר 52 חד' 2 מ"ר, ניתן להוסיף עוד חדר ₪ 1,590,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה דירות חדשות מקבלן תמ"א ברובע א' דירת גן חדשה מ"ר 64 מ"ר, גינה 105 בנוי ₪ 2,200,000 תיווך רפי 050-5280-081

למכירה ברובע א' באשכול, חד' נוף לים, ממ"ד, 4 מרפסת, מעלית ₪ 1,810,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה + מ"ר 118 ברובע ט' 3 מ- 2 מ"ר, קו" 20 מרפסת ₪ 1,750,000 תיווך רפי 050-5280-081

למכירה וילה/קוטג' בחברת חשמל, רובע א', ₪ 3,600,000 פינתית תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' לפני 3 ברב קוק תמ"א מול סטאר ₪ 1,350,000 סנטר תיווך רפי 050-5280-081 למכירה ,35 ברובע ד' ברוגוזין מ"ר, משופצת, 95 38 לפני תמ"א ₪ 1,750,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' 5 ברחוב האשכול מ"ר, ממ"ד, מרפסת, 180 נוף לים, מיידי ₪ 2,590,000 תיווך רפי 050-5280-081

למכירה חד' במעפילים, 3 מיידי, עוד חודשיים מתחיל תמ"א ₪ 1,350,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה ברובע י"ב שבט נפתלי, 2 מ"ר, קו" 156 חד', 5 ₪ 2,750,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה פנטהאוז רח' הצוללים, נוף לים, ₪ 3,100,000 מיידי תיווך רפי 050-5280-081

למכירה חד' רובע ג' בשד' 3.5 ,38 עוזיהו, לפני תמ"א ₪ 1,670,000 תיווך רפי 050-5280-081 חדשה, ממ"ד, מרפסת, ₪ 1,970,000 מעלית תיווך רפי 050-5280-081 למכירה דירות חדשות מקבלן תמ"א חד' 4 ברובע א' למכירה חד' ברובע א' רח' קדושי 3 בלזן, מעלית, ממ"ד, מרפסת, ₪ 1,680,000 על יד הים תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' במרינה רח' 5 דירת גן מ"ר, גינה 170 האגוז, דירה מ"ר, נוף לים 300 עסקה טובה! תיווך רפי 050-5280-081

למכירה ברובע א' רח' אבא הלל סילבר, ,2 חד', קו" 3 לפני תמ"א (התווסף 38

למכירה ברובע י"א הר

ממ"ד, מרפסת, מעלית) פינוי מיידי תיווך רפי 050-2744-566

חד', מעלית 3 כנען ₪ 1,650,000 תיווך רפי 050-5280-081

15.3.2024

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online