השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

שלמי תודה

2024 ועדת הבחירות לעיריית אשדוד מודה לכל המתמודדים והפעילים על תרומתם החשובה לקיומו של ההליך הדמוקרטי בבחירות המוניציפאליות. תודה מיוחדת לקהל המצביעים אשר גילו אזרחות לדוגמה, , יחיאל לסרי ברכות לראש העיר, ד״ר ולנבחרים שיפעלו לשגשוגה של אשדוד בכל תחומי העשייה העירונית. עתה, כולנו מתאחדים להגשמת הרצון המשותף של תושבי העיר – הצלחתה של אשדוד לחיים משותפים תוך כבוד הדדי. מילאו את זכותם ואת חובתם האזרחית ובחרו בנציגי העיר לחמש השנים הבאות.

ועדת הבחירות

29

15.3.2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online