השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מ

הדס שון לוי היא דמות מוכרת בקרב האשדודים ואם לא הכרתם אותה אישית וודאי אתם זוכרים את אמא שלה, המנהלת סימה לוי ז״הים נכים שסובלים מנכות בשיעורים גבוהים במיוחד, יכולים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה גם על הכנסה מעבודה וגם על כספים שאינם מגיעים מיגיעה אישית (כמו הכנסות מרווחי הון). הפטור חל על שכירים, עצמאים

פטור רפואי ממס הכנסה

ואפילו גימלאים שקצבתם חייבת במס. מיצוי הזכות נעשה מול מס הכנסה, לעתים קרובות בעזרת המוסד לביטוח לאומי, כאשר ניתן לבקש את הפטור גם באופן רטרואקטיבי עד שש שנים לאחור. הבקשה והחזר המס יכולים להיות מוגשים גם על ידי יורשים בשם קרוב משפחה שהלך לעולמו ועמד בתנאים טרם פטירתו. ההתנהלות מול מס הכנסה והביטוח הלאומי כרוכה בהליכים בירורקטיים ורפואיים. על מנת לוודא מיצוי מיטבי של הזכויות והצגה נכונה של הדברים, רצוי לקבל ליווי מקצועי מצד עורכי דין העוסקים בתחום. מי זכאי לקבל פטור רפואי ממס הכנסה? ברמת העיקרון, פטור רפואי ממס הכנסה ניתן כנגד נכות צמיתה או נכות זמנית שנקבעה ימים ומעלה ("תקופת נכות 185 לתקופה של מזכה"). לצד עיוורים או נכים בשיעור של , קיימת זכאות גם למי שנקבעה לו נכות 100% ומעלה, ובכלל זה: 90% משוקללת של יותר • נכי צה"ל וכוחות הביטחון (חוק הנכים). • נפגעי פעולות איבה (חוק נפגעי פעולות איבה). • שורדי שואה (חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק נכי רדיפות הנאצים). • נפגעי גזזת. • נכים מכוח חוק הביטוח הלאומי: נפגעי עבודה, ילדים נכים, נכות כללית או נכות בשל פגיעה בזמן התנדבות. התנאים לקבלת פטור רפואי ממס הכנסה שונו , אך ישנם מקרים שבהם 2021 מעט בנובמבר קיימת זכאות גם לפי התנאים הקודמים. למשל, לעתים הפטור ניתן גם למי שזכאי לכך לפי התנאים שהיו תקפים בעבר אך לא זכאי לפטור בהתאם לתנאים כעת. ומעלה, 90% נכות של לא רף נמוך כלל זכאות לפטור רפואי ממס הכנסה היא לא עניין של מה בכך. היא ניתנת רק למי שסובל ,90%- מנכות קשה ביותר של למעלה מ ועדיין מתפרנס וחייב במס (חרף מצבו הבריאותי המורכב). ועדה רפואית בודקת

מיצוי זכויות עבור נכים (צילום: אילוסטרציה)

את המבקש וקובעת את אחוזי הנכות שלו. אלו ועדות רפואיות אשר פועלות לפי פקודת מס הכנסה אך מתקיימות בפועל במסגרת הביטוח הלאומי (ובסניפי הביטוח הלאומי). הנכה מזומן לוועדה והתוצאות מועברות לאחר מכן למס הכנסה. שימו לב שלאחר הגשת הבקשה לועדה רפואית וטרם קבלת הזימון, החומר נבחן מבעוד מועד על ידי מזכיר הוועדה ורופא מומחה. כלומר, כשהנכה מגיע לוועדה, המזכיר והרופא כבר מכירים את טענותיו ומסמכיו (וכפועל יוצא מזה, יודעים מה לשאול ולאן לכוון). הרופא רשאי להציג בפני המבקש שאלות ואף לבצע לו בדיקה גופנית במקום. חשוב להדגיש שהנכות הינה "נכות משוקללת". הליקויים מצטרפים "אחד 100% לשני" ולא ניתן לעבור את הרף של נכות. שיטת החישוב המשוקללת מקשה מאד להגיע להכרה בשיעורי נכות של יותר המקימים זכאות לפטור ממס הכנסה. 89%- מ על פי שיטת הנכות המשוקללת, גוף האדם בריא במצב טבעי, וכל נכות 100% הוא מתווספת לרעותה. נסביר את זה באמצעות דוגמה על אדם שסובל מנכות בשיעור של ברגלו. 10% בידו ונכות נוספת של 10% לאחר חישוב הנכות הראשונה ביד, גופו בריא". הנכות השנייה, ברגל, 90%" נותר רק שהם 9%( נותרים 90% מחושבת מתוך אותם ). על כן, הנכות המשוקללת 90%- מ 10% . מכאן, ברור מדוע 20% ולא 19% תעמוד על

עו״ד דותן לינדנברג (צילום דודי פיינר)

90% יש קושי רב להגיע לשיעורי נכות של לטובת זכאות לפטור ממס הכנסה. בוודאי כשמדובר על אדם שלמרות נכותו עדיין עובד לפרנסתו וחייב במס. לסיכום, פטור ממס הכנסה בגין מצב רפואי דורש בדיקה מעמיקה של הנסיבות והיכרות עם דרכי הפעולה של הועדות הרפואיות והגורמים השונים במס הכנסה. אין זה עניין פשוט. רצוי מאד להגיע להליך לאחר הכנה מוקדמת ובצמוד לליווי אנשי מקצוע. זאת, בכדי להגדיל את הסיכויים למיצוי הזכויות אשר ערכן הכספי רב ויכול בהחלט להקל על הנכה ובני משפחתו בהווה ובעתיד. הכותב דותן לינדנברג עו״ד העוסק בנזקי גוף

23

15.3.2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online