השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ש. לאורך שנים הדואר היה מאגר הג'ובים האולטימטיבי של הפוליטיקאים. בשנתיים שאתה בתפקיד, הרגשת בזה? "ייאמר לזכותם של הפוליטיקאים, שלפחות בתקופה שלי איש לא פנה אליי וביקש 'תמנה את ההוא' או 'תוציא את זה'. הם הבינו שהפעם אנחנו עובדים בצורה אחרת, נקייה"

ניסה להדיח את מישאל וקנין מתפקידו כיו״ר הדירקטוריון. שר התקשורת קרעי (צילום: יהונתן סמיה, דוברות הכנסת)

כראוי – העילה שעליה נסמכו השרים – נדרשת הנחת תשתית מוצקה, מבוססת וברורה בדבר סטייה מההתנהלות המצופה ממנו. השופט הדגיש כי השרים לא הוסמכו לפטר דירקטור בכל עת לפי שיקול דעתם, אלא רק בהתקיים אחת מהנסיבות שנקבעו בדין. עוד הובהר כי לצורך הפעלת הסמכות להעברת דירקטור מתפקידו בשל כך שהדירקטור אינו ממלא את תפקידו כראוי – העילה שעליה נסמכו השרים – נדרשת הנחת תשתית מוצקה, מבוססת וברורה בדבר סטייה מההתנהלות המצופה מדירקטור. לגבי נסיבות מקרה זה פורטה התמונה החריגה והברורה באופן שאינו משתמע לשני פנים, בעניין הפגמים המשמעותיים שנפלו בהליך העברתו מכהונה של יו"ר הדירקטוריון, ונקבע שלא ניתן לראות בו כהליך שעומד בדרישות הדין. זאת בין היתר נוכח העובדה ששר התקשורת הודיע 2023 לעותר כבר בחודש מרץ על כוונתו להעבירו מתפקידו; שהתשתית העובדתית שהוצגה ברקע להודעה זו הייתה חלשה ביותר; וכי הליכי ההיוועצות והשימוע שנעשו לאחר מכן, קוימו למראית עין בלבד. מצבור הפגמים האמור הוביל למסקנה בדבר בטלות ההחלטה. השופט עמית קבע כי הדחת העותר היתה חריגה ביותר ובלתי סבירה באופן קיצוני בשל מספר

לאסון מירון. אפשר להמשיך לתפקיד מול משרדו? "אני יו"ר הדירקטוריון, אני לא מנהל את החברה. לחברת הדואר יש מנכ"ל מעולה, דוד לרון, שעשה בה מהפך. התפקיד שלי הוא לנהל את הדירקטוריון שמפקח על ההנהלה. אני יכול לומר שההנהלה עובדת כל-כך טוב, שעבודת הפיקוח היא קלה מאוד". ש. לאורך שנים הדואר היה מאגר הג'ובים האולטימטיבי של הפוליטיקאים. בשנתיים שאתה בתפקיד, הרגשת בזה? "ייאמר לזכותם של הפוליטיקאים, שלפחות בתקופה שלי איש לא פנה אליי וביקש 'תמנה את ההוא' או 'תוציא את זה'. הם הבינו שהפעם אנחנו עובדים בצורה אחרת, נקייה". השופטים: הדחת וקנין היתה חריגה ביותר ובלתי סבירה באופן קיצוני השופט דוד מינץ, שכתב את חוות הדעת העיקרית, הדגיש כי השרים לא הוסמכו לפטר דירקטור בכל עת לפי שיקול דעתם, אלא רק בהתקיים אחת מהנסיבות שנקבעו בדין. עוד הובהר כי לצורך הפעלת הסמכות להעברת דירקטור מתפקידו בשל כך שהוא אינו ממלא את תפקידו

בפה אחד. השופטים חאלד כבוב, דוד מינץ ויצחק עמית (צילום: דוברות בתי משפט)

והשר לשיתוף פעולה אזורי מעמדתה של רשות החברות הממשלתיות, שהתנגדה לאורך כל הדרך למהלך ההדחה. בנוסף לכך, השופט עמית הדגיש את חריגותה של הסנקציה שנבחרה – העברת יו"ר דירקטוריון מתפקידו – שלא ננקטה מעולם לאורך עשרות שנות קיומן של החברות הממשלתיות; וכן את העובדה שסנקציה מרחיקת לכת זו ננקטה במקרה הנוכחי כצעד ראשון, מבלי שמוצו קודם לכן אמצעים מתונים יותר. השופט עמית הבהיר כי בהתאם לדין, משרת יו"ר דירקטוריון של חברה ממשלתית אינה משרת אמון, ויו"ר הדירקטוריון אינו בגדר "פקיד" עושה דברו של השר הממונה. על רקע זה, הודגשה החשיבות הרבה בביצור עצמאותם של נושאי המשרה בחברות הממשלתיות.

טעמים, ביניהם: אי-קיום חובת היוועצות של שר התקשורת עם רשות החברות הממשלתיות במועד (עילה העומדת בפני עצמה); העיתוי הרגיש של קבלת ההחלטה, בשעה שחברת הדואר ניצבת בישורת האחרונה לפני הפרטתה; התנגדותו של שר האוצר להעברת העותר מתפקידו בעיתוי הנוכחי; והתעלמותם של שר התקשורת

15.3.2024

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online