השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

על פי כתב האישום החברות ״ירון בר״ ״ופרץ טורס״ היו מעורבים בהטיות מכרזים החברות לכאורה תיאמו ביניהן מחירים בשירותים לרשויות מקומיות, חברת החשמל ובית החולים ׳אסותא׳ מנכ״ל החברה ירון פרץ: ״הטענות מופרכות״ אישום חמור נגד ׳ירון בר׳ ובעליה ירון פרץ, מרמה והלבנת הון המדינה ביקשה לחלט את רכושם

חברת ההסעות ״ירון בר״

קיבלו הנאשמים במרמה סכומי כסף משמעותיים וביצעו בהם עבירות על חוק איסור הלבנת ההון, חוק התחרות ועוד. האישומים מיוחסים למכרזים מטעם עיריית רמת השרון שם לכאורה נעשו שיחות בין רונן ועירן פרץ לחברות אחרות. גם בעיריית הוד השרון, בת ים, פתח תקווה,

ירון בר: ״טענות מופרכות״ מנכ״ל חברת ההסעות ׳ירון בר׳, ירון פרץ, מסר בתגובה: ״טענות רשות התחרות מופרכות והדברים יתבהרו בבית המשפט״.

קריית אונו, ראש העין, הרצליה, חבל יבנה, מועצה אזורית גזר, באר שבע, חברת חשמל ברמת חובב, גזר וצפית,

הנגשה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. על מנת להפעיל את המערך בצורה תקינה ועל מנת לסייע. הרשויות המקומיות השונות מפרסמות מכרזים לצורך קבלת השירות ובהמשך מפרסמות הרשויות בקשה להצעת מחיר. כמו כן, המדינה משתתפת במימון שירותי ההיסעים כמו גם חברת החשמל, בתי חולים וגופים נוספים, ומתקצבת באמצעות משרד החינוך, משרד הרווחה והמשרד לשיוויון חברתי. לפי כתב האישום הרלוונטי, בין , הנאשמים 2018- ל 2016 השנים תיאמו כל אחד לפי חלקו, באופן שיטתי מכרזים ובקשות להצעות מחיר שפורסמו על ידי הרשויות המקומיות, בתי החולים וחברת החשמל, כתוצאה מכך, בין היתר,

מנחם גלילי

ב י ת החולים אסותא, גן רווה ועיריית אשדוד.

היועצת המשפטית לממשלה מטעם "רשות התחרות" הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי נאשמים בהם 24 בירושלים נגד ירון ועירן פרץ הבעלים של חברות ההסעות וחברותיהם ירון בע״מ. 2012 בר ופרץ טורס על פי כתב האישום, חברות ההסעות תיאמו ביניהם מחירים למערך הסעות התלמידים של מערכת החינוך. הסעות התלמידים מטעם מערכת החינוך נועדו לשמש תלמידים, שאין בקרבת מקום מגוריהם בית ספר קרוב על מנת ליצור אינטגרציה בחינוך בין התלמידים בעלי רקע חברתי שונה. כמו כן, על מנת להעניק

על פי כתב האישום, ירון ומטיילי ירון בר עשו פעולה ברכוש אסור, החברה התקשרה בחוזים 38.3- וקיבלה כ מיליון שקל. ואף ביצעה פעולות בחשבונות הבנק שלהם עם אותו הרכוש.

ירון פרץ מנכ״ל חברת ״ירון בר״

15.3.2024

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online