השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

חשבון

בלי

מנחם גלילי

עו״ד יוסי אסולין

לתל אביב בשישי בערב. האם לסרי במסגרת הניסיון שלו לאזן את המצב בעיר יאטום אזניו לקולות החרדים, ויעשה את ההפרדה בין השכונות המזרחיות החרדיות לשכונות המערביות? האם החרדים יכפו את כוחם עליו? את זה רק ימים יגידו. לסרי, אומרים לי בסביבתו, נחוש לקיים אורח חיים סובלני בין שתי האוכלוסיות בעיר וינמע כל מלחמת דת. היה לו מספיק . מלחמה שהחלה לאחר 2018 במערכת בחירות שה״ביג״ נפתח בשבת. מאז הוא פתוח וכלום לא קרה. לסרי מבין את הכיוון. והאם בקדנציה הבאה יהיה ראש עיר חרדי? האם אשדוד תהיה מודל של בית שמש? טבריה?. אז אם מוסיפים את הגידול הטבעי של החרדים, אחוז ההצבעה הגבוה שלהם בבחירות, והכוח במועצת העיר של שני סגני ראש עיר, אחד לש"ס אחד לאגודה, ראשות ועדת כספים, מכרזים, הקצאות, רווחה, ועוד שלל תיקים, וצריך לומר שמגיע להם כל תיק בשל ההישג שלהם, זו הדמוקרטיה, אין מה לעשות, ניתן לומר שבקדנציה הבאה נוכל לראות מועמד חרדי שיצליח גם להיות חביב לציבור המסורתי הכללי ובקלות יש ראש עיר חרדי. האם זה יוביל למה שקרה בבית שמש והעיר תלך ותתחרד וראש עיר חרדי יכבוש את העירייה? את השאלה הזו נותיר לזמן לעשות את שלו. יהיה מעניין כשיפורסמו ההסכמים הקואליציוניים, לראות את קווי המדיניות בנושא השבת. ד"ר לסרי, אדריכל הניצחון של הבחירות האלה, שכמעט לבדו תפר את הקואליציה ואת ההסכמים המוקדמים בדרך לקואליציה הסכמים 5 יציבה ואיתנה חתם השבוע על קואליציוניים עם השותפים החדשים ישנים 2018 שלו. עם ש"ס חתם ראשון, בניגוד ל כאשר השאיר אותם בחוץ מספר חודשים. ש"ס תקבל סגן ראש עיר , אבי אמסלם, תיק תרבות תורנית, תיק רווחה, מהות, וועדות שונות. הסגן השני לאגודת ישראל, יחיאל וינגרטן, שהיה הראשון לתמוך בלסרי כמעט כנגד כל הסיכויים, יקבל סגנות ראש עיר, ממלא מקום יו"ר ועדת בניין ערים, ועדת מכרזים יו"ר ועדת תחבורה הקצאות ותכנון. הסיעה החרדית השלישית של אשדוד תורנית ׳דגל תורה׳, בראשות אפריים וובר תקבל את ראשות ועדת הכספים, תרבות הדיור, אגף תרבות תורנית, אגף חינוך חרדי ויו"ר ועדת מלגות. סגן ראש עיר חדש ישן, עו"ד אלי נכט המרוויח הגדול יקבל שלל תיקים, שחלקם היו בחזקתו של סניה כצנלסון יריבו המר

הרב יחיאל ויינגרטן מאגודה חותם עם ד״ר לסרי

הרב אפריים וובר מ׳דגל התורה׳ חותם

מנדטים חתם מהאופוזיציה לקואליציה 4 עו״ד אלי נכט שהפתיע עם

15.3.2024

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online