השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מציג: אשדוד עיריית ואירועים תרבות אגף

חיים משה 20:30 בית יד לבנים אשדוד 18.2 יום ראשון

צילום: שרון רביבו

*6452 לרכישת כרטיסים החברה העירונית אשדוד

16.2.2024

20

Made with FlippingBook Annual report maker