השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

2022 על פי סקר הלמ"ס שביעות רצון מאזור המגורים אשדוד 89.6 84.2 ארצי

צילום: אפרים מלץ _ קרדיט _ אשדוד

19.01.2024

4

Made with FlippingBook Annual report maker