השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ליאור ליאני רגע של פנאי/

304 ׳ מס

אדם שמאמץ בן זהות השני המין

מנחת חדשות בעבר ( 5,5 )

מאפה מין ביצים עם וירקות

סימן מוזיקלי

ילדים

ידית

אסי עזר

שעוביו מועט

שנון

כימי זבל

מתקן שמניחים מזון בו לבע " ח

הראל סקעת

מרחם

מכר

החי יצור בים

מלחמת סיני ( 3,4 )

תנועה מהירה ביד וקלה הלכה לה שאין תוקף דין של

מומחה לחינוך

שימוש בחכה

יגון

אנקול

הבהרה , מתן הסבר

נביא מקראי

רוטט

יישוב יוקרתי במרכז

סלנג : כפול

ממשרדי הממשלה

מארגן

מעמדו אדם של בארגון היררכי

אות אנגלית

מארקר

ג ' מוס

זמר במוזיקה המזרחית ( 4,4 )

בו שאין כלום

בית תפילה

שיא בהשגים

חומר ממכר

גבעה מלאכותית

בר גיל המצווה

קצר זמן ביותר

עצם בפנים

אהב

מהדמויות בחפיסת הקלפים

ויתר לא

פלא

liorliany@gmail.com ©

צילומים: Martin Fjellanger, Eurovision Norway, EuroVisionary, Flickr_aktivioslo

סודוקו קשה

סודוקו בינוני

סודוקו קל

8 1

2

4 2

6 3

1

8

2

2

9 4 5

9 1

2 7

6 4

3

8

3

5 8 2 9 1 2 5 9 8 4 6 9 7 2 9 8 3

4

7 9

2

1

2

6

8

8

4

6 5

7

2

6

1 4 6

8

1

7

8

6 3

5 4

6 1

9

6 3

9

5

1

3 8

4 9

(c) Conceptis Puzzles

6000988

(c) Conceptis Puzzles

6003088

(c) Conceptis Puzzles

6002588

29

12.01.2024

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker