השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מרכז רוחני קהילתי בית כנסת מדרש שאולי שה זצ"ל, אשדוד מ אולי ש נימין ב רב ה ע"ש "הבשם"

הבעת תודה, הוקרה וברכה

לכל המאות מתושבי אשדוד שטרחו ובאו מכל קצות העיר לעצרת זכרון הרב משה כהן בן הרב בנימין כהן שאולי זצ"ל למורנו ורבנו הגאון הצדיק שנים בלבד והספיק להתפרסם 28 שניספה בדמי ימיו בהיותו בן שאולי זצ"ל במעשה צדקה וחסד, אצילות נפש, אהבת ישראל גדולה ומיוחדת. איש חינוך ענק שהעמיד תלמידים רבים, והספיק אף להלחין ולכתוב שירים. מחזות שנים נקרא רחוב על שמו באשדוד בשם 45- וספרים. זכה המנוח ולפני כ "הרב שאולי".

מהספדם של גדולי הרבנים מהדור הקודם הרב אברהם אבוחצירא זצ״ל רב העיר רמלה הכאב נורא וקשה והצער גובר על כי הרב בנימין כהן שאולי זצ״ל איננו עוד איתנו. צר לנו עליך בנימין הצדיק. הכאב גדול, בזוכרנו נשמתו הטהורה… הצער גדול הוא לכלל ולא רק לפרט… הרב בנימין זכה למעלת הצדיקים. היה נערץ בתורתו, בחכמתו וביראת השמים שלו. תהא נשמתןו צרורה בצרור החיים. הרב יחזקאל הכהן זצ״ל הרב הראשי של העדה הספרדית ברחובות הרב בנימין זצ״ל עשה בשנותיו הקצרות מה שלא עשו אחרים במשך שנים ארוכות… על ידי פעולותיו הכבירות והקדושות סיים מלאכתו באמונה ובכשרון ונקרא ״ידיד״ ה׳, כמנין שנותיו שנים. זכרו לא ימוש מאיתנו תהא נשמתו 28 - צרורה בצרור החיים.

יהי זכרו ברוך, ות.נ.צ.ב.ה

19

12.01.2024

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker