השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מאות אלפי שקלים. מצורפת לכם הרשימה שאותה מוביל ברק סרי וסוגר את הרשימה ד״ר לחמני עם תורמים והלוואות. 0

רשימת התורמים למועמדים מפורסמת באתר מבקר המדינה. על פי החוק ניתן לתרום עד שקלים ולקבל הלוואות של 5000

רשימתו של ברק סרי היא המובילה בתרומות והלוואות. משפחתו של ברק סרי תרמה יחד עם הלוואות של אביו אבינועם סרי למערכת הבחירות בסך מיליון עשרים ושש אלף שקלים, בסך הכל התרומות וההלוואות (מיליון שלוש מאות ותשע 1,319,991,000 היו בסך עשרה אלף, תשע מאות תשעים ואחת שקל) בין התורמים לברק סרי היו עופר צילקר, שתרם גם להלן גלבר, וגם נלי פריאל ברק, אשתו של אהוד ברק, תרמה ש״ח לרשימתו של ראש העירייה 5,000 לברק סרי (מאה עשרים אלף 120,000 ד"ר יחיאל לסרי תרמו שקלים) הרבה תורמים ביקשו לתרום והוא סירב הלן גלבר המתמודדת לראשות העירייה, קיבלה שקלים 274,000,000 תרומות והלוואות בסך (מאתיים שבעים וארבע אלף שקלים), בין התורמים יתר הרשימות לבינתיים לא אייל ועופר צילקר מה שכן ד"ר לחמני התקבל דו"ח מבקר המדינה המועמד לראשות העירייה, סירב אף הוא לקבל תרומות מבקר המדינה חושף: שמות התורמים לד"ר לסרי, לברק סרי, להלן גלבר, לכצנלסון. 0 ד״ר לחמני עם תורמים והלוואות

תרומות, ערבויות והלוואות לסיעות בבחירות לעיריית אשדוד

ברק סרי

29.9.2023

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online