השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

בפרוס השנה העברית החדשה, שנת תשפ״ד אנו מייחלים לשנה מוצלחת שבה נמשיך לפעול ביתר שאת

למען צמצום פערים בחברה הישראלית, תוך חיזוק מעמד העובדים והגמלאים וקידום ערך הערבות ההדדית.

15.9.2023

48

Made with FlippingBook Annual report maker