השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

הנחיות ברעידת אדמה

פיקוד העורף

במבנה יש לפעול לפי סדר העדיפויות הבא: . לצאת לשטח פתוח 1

. להיכנס לממ״ד/ ממ״ק 2 . לצאת לחדר מדרגות 3 . לתפוס מחסה בפינת החדר או תחת רהיט כבד 4 בחוץ יש להישאר בשטח הפתוח ולהתרחק ממבנים, עצים ועמודי חשמל בכלי רכב יש לעצור ולהמתין בכלי הרכב. הימנעו מעצירה מתחת לגשר, על מחלף ובקרבת מבנים בחוף הים יש להתרחק מהחוף קילומטר אחד לפחות או לעלות לקומה רביעית ומעלה

שימו לב

התרעה על רעידת אדמה: אזעקה קצרה ומערכת כריזה שחוזרת על עצמה: "רעידת אדמה" שניות. 4 שניות ובישומון פקע"ר 16 ומעלה, למשך 4.5 ההתרעה תינתן רק בעוצמה של אם הישמע ההתרעה לפעול במהירות לפי ההנחיות. לוודא שבני הבית מכירים את ההנחיות. מומלץ לתרגל את הילדים. נכים המרותקים לכיסא גלגלים, יעברו לממ"ד או פינת החדר, ינעלו את כיסא הגלגלים ויגנו על ראשם. אדם המרותק למיטה ישתדל לשכב בתנוחה עוברית ולהגן על ראשו.

בברכת אשדוד חזקה, יחיאל לסרי ד"ר ראש העיר ויו"ר ועדת מל"ח

לגזור ולשמור

למידע נוסף סירקו

106 - שעות ביממה במוקד העירוני 24 , עיריית אשדוד לשירותכם

31

15.9.2023

Made with FlippingBook Annual report maker