השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

שלכם, שמעון כצנלסון מועמד לראשות העיר

שמעון כצנלסון

אב

אשדוד ביחד בראשות שמעון כצנלסון

21

15.9.2023

Made with FlippingBook Annual report maker