השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

דירות/סטודיו להשכרה חד' ברובע י"א כניסה מיידית 3 דירת 052-2622200 מרפסות, 2 + ' חד 3.5 מיני פנטהאוז ברובע א', חדשה, קרוב לים, מיידית, ללא תיווך 052-8223937 לטווח ארוך

להשכרה מ"ר, 40 בתל חי חנות/משרד שירותים, מיידי + משופץ ש"ח 4,000 תיווך רפי 050-274-4566 משרד מרווח מאוד, כולל מטבחון 050-7237180 , 050-6316777 להשכרה מ"ר קרקע 100 בא.ת. מ"ר גלריה 50 + ₪ 7,500 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, קומת 380 ברח' הטיילת קרקע, לכל מטרה, מיידי ₪ 26,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה משרד בבניין המשרדים בסטאר מ"ר נטו 129 סנטר אשדוד, להשכרה מ"ר, 70 סטודיו מרווח, מרפסת ₪ 3700 מיידי לא בשבת 050-8699039 3 להשכרה סטודיו בט"ו חד', מרפסת (לא מרתף), מיידי, מתאים לזוג ₪ 4300 לא בשבת 050-8699039 להשכרה וילה + ' חד 5 ברובע ט"ו בריכת שחייה, פינוי מיידי ₪ 12,00 0 לא בשבת 050-8699039

להשכרה

מסעדה בקרית המשרדים בעורף נמל אשדוד

חד' ברובע י"א רח' הר ציון, 2 סטודיו 052-2704547 מרוהט, כניסה מיידית

להשכרה סטודיו מרוהט ברובע ה', מיידי 052-2423523

להשכרה חד' 2 ברובע ט' סטודיו כניסה מיידית ₪ 2,600 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה 50 יחי׳ דיור 2 ברובע ט״ו מרפסת, כניסה מיידית + מ״ר ₪ 3,500 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד' ברובע ב' רח' יוספטל 3.5 ,4 מול הפארק, קו" כניסה מיידית ₪ 2800 08-8679910 להשכרה 2 + להשכרה קוטג׳ בגן יבנה יח׳ דיור, פינוי גמיש תיווך רפי 053-4377586 להשכרה מ"ר, ללא 100 חד' 4 ברובע ו' ממ"ד, ללא מרפסת, מיידי ₪ 4,400 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה סטודיו ברובע ה' אחד העם, כניסה מיידית ₪ 2,700 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה ,1 חד' קו" 4 בנורדאו ברובע א' כניסה מיידית ₪ 4,200 תיווך רפי 050-274-4566

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ מבקשת לבחון הצעות לשכירת ■ מסעדה הממוקמת בקריית המשרדים בעורף נמל אשדוד (בסמוך לשער שנים עם זכות ברירה לחברת נמלי ישראל 5 ג' של הנמל), לתקופה של מ"ר. 175 שנים נוספות. שטח המסעדה 5 להארכה מעת לעת ולא יותר מ- במדור מכרזים – www.israports.co.il למידע נוסף ולטופס מילוי הצעות – ■ שווק נכסים. את טופס הגשת המועמדות לשכירת המסעדה יש לשלוח לדוא"ל: ■ .15.10.23 עד לתאריך assh2@israports.co.il – אין חובת השתתפות בסיור. 13.9.23 סיור מציעים יערך ביום ■ האמור אינו מהווה מכרז או מעין מכרז. חברת נמלי ישראל אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ואישור כל התקשרות כפוף להוראות כל דין.

עסקים

מניחים תשתיות לצמיחה | www.israports.co.il

להשכרה 180 ברח' הטיילת מ"ר, קומת קרקע ₪ 13,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, 42 משרד רובע א' מרוהט, עם חלוקה, נוף לים, מזגן, חניה, ₪ 3800 לא בשבת 050-8699039

מחסנים, משופצים לחלוטין כולל מקום למשרד 2 מ“ר, ניתן להשכיר בנפרד 100 כל אחד מתאים גם למשרדים או לגלריה, קומה ראשונה )לא קרקע(

הסוף לטרמיטים

בס"ד

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

8.9.2023

42

Made with FlippingBook flipbook maker