השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

סכך לסוכות גיזום סכך יחולק לתושבים 28.09.23 - 26.09.23 בימים שלישי - חמישי

המעוניינים מוזמנים לאוספו במקומות הבאים:

27.09.23 | יום רביעי 14:00–10:30 | חזית עיריית אשדוד | רובע הקריה 14:00–07:30 | גן מרכזי קריה צפון | רובע הקריה 14:00–10:30 | גן מרכזי קריה דרום | רובע הקריה 12:00–07:30 | גן אלון | רובע ה' 11:00–07:30 | גן מנגו | רובע ט"ז 13:00–11:30 | גן אוסישקין | רובע ט"ו 14:00–07:30 | ) גן כניסה לעיר (החשמל | אזור התעשייה 14:00–07:30 | גן אבנר גרעין | רובע יג' 28.09.23 | יום חמישי 14:00–10:30 | שד' מנחם בגין צד צפון | רובע הקריה 14:00–10:30 | שד' מנחם בגין צד דרום | רובע הקריה

26.09.23 | יום שלישי 14:00–07:30 | גן מרכזי קריה צפון | רובע הקריה 08:30–07:30 | פינת ירושלים - הרצל | רובע הקריה 10:00–09:00 | פינת הרצל - החלוצים | רובע קריה 14:00–10:30 | גן מרכזי קריה דרום | רובע הקריה 09:00–07:30 | גן אלישבע | רובע א' 10:00–09:00 | כיכר הנר | רובע א' 12:00–10:00 | ' מרכזון ב | רובע ב' 14:00–12:00 | מורדי הגטאות | רובע ב' 12:00–07:30 | פארק אשדוד ים | רובע מרינה 14:00–12:30 | רח' הירקון | רובע יא' 14:00–07:30 | שד' מונטפיורי, שד' רוטשילד | רובע ט"ו 10:00–07:30 | יצחק הנשיא - הפלמ"ח | רובע ג' 14:00–10:00 | פארק לכיש | אזור התעשייה

09:00–07:30 | גן שפירא | רובע ז' 15:00–09:30 | גן עתיקות | רובע י'

כל משפחה תוכל | הציבור מתבקש לקחת את הסכך רק בנקודות הריכוז ולא מאזור עבודת הגיזום חל איסור גיזום לעצים או דקלים באופן עצמאי, העבריין צפוי לקנס. כפות דקלים בלבד. 15 לקבל עד

www.ashdod.muni.il ובאתר האינטרנט העירוני בכתובת 106 במוקד העירוני

39

8.9.2023

Made with FlippingBook flipbook maker