השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

תושבים יקרים, לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה ובמיוחד בזמנים אלה, מינהל התפעול בעיריית אשדוד נערך לשרת את תושבי העיר בצורה הטובה ביותר. לשם כך נדרש שיתוף פעולה מכל התושבים. שומרים על ניקיון העיר גם בחגי תשרי

יש להקפיד על הוצאת גזם בהתאם לימי הוצאת הגזם הקבועים בכל רובע.

במהלך חגי תשרי יתבצעו עבודות פינוי אשפה וגזם גם בשעות הלילה.

יש להוציא גזם וגרוטאות 13.09.2023 עד יום רביעי 12:00 בשעה

יש לשמור במהלך חג הסוכות על החוק למניעת רעש מתוך הסוכות ולהפסיק כל פעילות מרעישה 07:00 - ועד 23:00 בשעות

חשוב להמשיך להקפיד על מיחזור אריזות לפח הכתום/נייר טקסטיל/ קרטון/פסולת אלקטרונית/זכוכית.

על חסימת חל איסור מוחלט דרכים ובניית סוכות בגנים ציבוריים/פארקים ועל מדרכות.

יש להימנע מהשלכת פסולת ברשות הרבים ולהקפיד להשליך את הפסולת אך ורק בכלי האצירה והאשפתונים הפזורים ברחבי העיר.

חל איסור על הוצאת פסולת יש לפנות בניין לרשות הרבים, למינהלת ע"פ הצורך.

חל איסור לגזום סכך מעצים העירייה תעמיד במרחב הציבורי. לרשות התושבים סכך שייגזם במיוחד לטובת תושבי העיר.

יש להימנע מביצוע עבירות על גבי מדרכות/מדשאות חניה וגרימת נזק לרכוש הציבורי.

חל איסור חמור להבעיר אש/מנגלים בגזרת חוף הים לרבות בפארק האקולוגי ובפארקים הנוספים הצמודים לחוף. ניתן להדליק מנגלים בפארק בן גוריון (מול המשטרה הישנה) ובפארק המנגלים בעד הלום (על שד' משה סנה בצמוד לחניון "אגד") ובהתאם להנחיות התקהלות.

יש להימנע מזריקת מגבונים את המגבונים זורקים לאסלה לפח בלבד.

שעות ביממה 24 - עיריית אשדוד לשירותכם בשגרה ובחירום

8.9.2023

38

Made with FlippingBook flipbook maker