השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

! יקרים תושבים מתקיים אלו בימים כי בזאת מודיע הדתית המועצה חינם " ומזוזות תפילין בדיקת " מבצע

ראש ערב עד " ומזוזות תפילין בדיקת מבצע " אלו בימים יתקיים שנה כמידי ללא " חינם " הפרשיות ובדיקת התפילין פתיחת המזוזות בדיקת . ד " תשפ השנה חודש כל אלו בימים ורק אך תתקבל לבדיקה ומזוזות התפילין קבלת , תשלום . בלבד ד " תשפ השנה ראש ערב עד אלול וסגירה בדיקה , התפילין פתיחת כולל המבצע . מסובסד מחיר ₪ 100 של כוללת בעלות . כלל תשלום ללא מזוזות בדיקת אצל הדתית המועצה במשרדי למסור ניתן והמזוזות התפילין את

9:00 - 12:00 השעות בין ' ג קומה חמו בן חיים הרב , במועצה ומזוזות תפילין חודש בכל יומיים לבדוק שניתן עוד יצויין . בפרסום המופיעים בתאריכים , / https :// ashdodmd . org : הדתית המועצה באתר לפרטים ומבורכת טובה שנה בברכת הדתית המועצה ר " יו דהן עובדיה הרב

זמני התפילות לקראת ראש השנה ויום הכיפורים ,(15.9.23) ביום שישי ערב ראש השנה כ"ט באלול, תשפ"ג בבוקר. 6:30 יתקיימו סליחות בשעה תפילת שחרית ולאחר מכן התרת נדרים וקללות. 7:30 בשעה הסדר הזה הינו כך גם בערב יום הכיפורים. הקשר בין בית נשיא המדינה למרכז רוחני שאולי באשדוד

בחודש זה אנו מרבים במצוות ובזכויות ואכן, מגיע רוב תודות בלו ) לה ממוניה וברכות למאות האורחים שהשתתפו באולמי (, באזכרת הרבנית הצדקת, אשת החיל, מרת אוסנת-בכורה קאסל כהן-שאולי ע"ה, במלאות שנים עשר חודשים לפטירתה ולהכנסת ספר תורה, ושעל פי צוואתה נתרם ממתנת ידה לעילוי נשמתה ולעילוי נשמת בעלה המנוח הצדיק הרב משה כהן-שאולי זצק"ל, שחיבר ספרים רבים והיה בין השאר יקיר העיר אשדוד ויקיר החינוך הדתי בישראל, ושבשבת פרשת "בראשית", תהיה אזכרתו. בברכת שנה טובה ומבורכת וכתיבה וחתימה טובה. אמן.

מהמעמד של ספר התורה החדש.

31

8.9.2023

Made with FlippingBook flipbook maker